Voortuinexcursie van Steenbreek023 in Transvaalbuurt

Op woensdag 25 mei trekt stadsecoloog Dik Vonk voor Steenbreek023 de Haarlemse Transvaalbuurt in om voortuinen te bekijken en te onderzoeken. 

Iedereen met interesse in diervriendelijke en ecologische tuinen of wie inspiratie wil opdoen om zijn of haar tuin te vergroenen, is uitgenodigd om mee te wandelen.

Doel
De voortuinexcursie wordt georganiseerd door Steenbreek023. Steenbreek wil de tuinen in Haarlem vergroenen. Het motto luidt dan ook: ‘tegel eruit, plant er in!’ Een groene tuin vangt het regenwater beter op in de aarde, vergroot de biodiversiteit, brengt verkoeling op warme dagen, is gezonder voor de mens, dier en plant én remt de klimaatverandering.

Boeiend
Door zijn brede kennis van de planten- en dierenwereld en door zijn ruime ervaring in het begeleiden van groepen, weet Dik Vonk altijd te boeien en vliegt anderhalf uur zo voorbij. De wandeling start 25 mei om 19.30 uur bij De Fjord, Paul Krugerkade 6. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie en aanmelden: info@steenbreek023.nl.