‘Vraag om gifvrije tuinplanten’ Campagne Nijmegen

IVN Rijk van Nijmegen, Operatie Steenbreek Nijmegen en FLORON  roepen de inwoners van Nijmegen en omgeving op om gifvrije tuinplanten, bloembollen, bloemen en zaad te kopen. Bij tuincentra kan men nadrukkelijk vragen om gifvrij geteelde producten. Gifvrije groen is veel beter voor de bodem en de beestjes en is ook veel beter voor de mens. Met gifvrij groen kan iedereen bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit in eigen tuin en buurt.

Nog nooit in de geschiedenis zijn er zo snel zoveel plant- en diersoorten uitgestorven. De biodiversiteitscrisis is groot. Zonder planten en dieren kan ook de mens niet overleven. Veel burgers maken zich zorgen om die crisis.

Een van de oorzaken van de crisis is het enorme gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Het is niet voor niets dat de Europese Unie het gebruik ervan voor 2030 met 50% wil beperken. Wat veel mensen niet weten is dat ook bij het kweken van tuinplanten, bloembollen, bloemen en zaden veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Niet alleen op de bladeren, maar ook op de wortels en zelfs op zaden. En dat resten daarvan ook voorkomen op planten die men in de winkel koopt.  Vaak zijn de wortels van planten voorbehandeld met bestrijdingsmiddelen. Als je die planten poot, vergiftig je de grond en vererger je daarmee in feite de biodiversiteitscrisis. En dat geldt ook voor veel bloembollen en zaden.

Meten is weten
De actiegroep Natuur en Milieu meet jaarlijks hoeveel bestrijdingsmiddelen er zitten op planten die ze in tuincentra kopen en overlegt naar aanleiding van die meting met de tuinbranche over het terugdringen van bestrijdingsmiddelen. Er lijkt een positieve ontwikkeling naar gebruik van minder giffen te zijn. Maar er is nog een weg te gaan naar een gifvrij aanbod.

Consument heeft sleutel in handen
De echte druk om die ontwikkeling te versnellen kan van de consument komen. Zij kan in de winkel nadrukkelijk om gifvrij geteelde planten, bloembollen, zaden en bloemen vragen. Als de vraag naar gifplanten afneemt   zijn telers wel gedwongen om op goede manier te gaan telen en kweken.  En zeg nou zelf: het is zoveel leuker, mooier en beter om gifvrije tuinplanten, bloembollen en zaadjes te gebruiken in je eigen tuin of om gifvrije bloemen cadeau te doen. Goed voor de bodem, de beestjes en goed voor jezelf!