Waarom richten mensen hun tuin in zoals ze doen?

Vijf studenten van Wageningen University hebben onder begeleiding van Alterra-onderzoeker Gerben Mol een verkennend onderzoek gedaan naar de vraag waarom burgers hun tuin inrichten zoals ze doen.

Dit in het kader van de toenemende roep van allerlei organisaties om tuinen met minder stenen en meer groen in te richten, met name tegen wateroverlast. Zij concluderen dat veel meer factoren dan alleen het milieu voor mensen relevant zijn als ze hun tuin inrichten.

Verstening
Een ‘groene’ stad wordt vaak gezien als cruciaal voor het realiseren van een duurzame leefomgeving en een gezonde stedelijke bevolking. Deze groene omgeving staat echter onder druk door een recente toename in verstening (betegeling) van particuliere tuinen. Verschillende initiatieven als ‘Operatie Steenbreek’ en ‘Amsterdam Rainproof’ proberen deze trend om te draaien. Zij strijden tegen de verstening van tuinen uit bezorgdheid over de problemen die verstening veroorzaken gerelateerd aan waterbeheer, biodiversiteit en de algemene volksgezondheid. Daarom moedigen ze mensen aan om de tegels uit de tuin te halen, en een ‘groene’ tuin te realiseren. Het blijft voor deze organisaties lastig om een breed publiek te bereiken, onder andere doordat het vaak gissen is waarom mensen er in eerste instantie voor kiezen om hun tuin te betegelen.

Besluitvorming bij inrichten tuin
In opdracht van Alterra, in het kader van een academische consultancy training (ACT), hebben Jelte Verberne, Kevin Grieco, Caroline Ooms, Luca Prins en Arif Syaifudin in een interdisciplinair project een verkennend onderzoek gedaan naar de factoren die de besluitvorming van burgers rond de inrichting van hun tuin beïnvloeden. Voortbouwend op verschillende sociaal-theoretische literatuur, hebben zij een enquête afgenomen in twee wijken in Amsterdam en Almere. Hun resultaten tonen aan dat de inrichting van een tuin niet alleen wordt beïnvloed door bepaalde voorkeuren voor groen of tegels. Andere factoren, zoals vrienden en buren, levensonzekerheden, het hebben van kinderen en de lengte van het verblijf in een woning beïnvloeden ook het betegelen dan wel vergroenen van een tuin.

Buren, vrienden of kinderen?
In Almere bijvoorbeeld spelen buren een belangrijke rol bij de inrichting van de tuin, in Amsterdam vrienden (het ‘stedelijk-vrienden-effect’). Als mensen kinderen hebben kan het twee kanten op: extra verharding voor spelletjes of meer groen om de kinderen een meer gevoel voor de natuur te geven. De uitkomsten kunnen een bijdrage leveren aan het identificeren van mogelijkheden om de betegeling van particuliere tuinen tegen te gaan. Daarnaast kan het onderzoek gezien worden als een bouwsteen in de transitie naar een duurzamere en gezondere stad.

Publicatie
Download het rapport ‘Unharden The Garden. The behavioural choices and motivations of citizens in relation to soil sealing’

Bron:
WageningenUR