Wageningen Duurzaam Groen aanhanger

Steenbreek deelnemer gemeente Wageningen maakt het voor bewoners nu nog makkelijker om tegels te verwijderen uit de tuin. Hoe dan? Door het beschikbaar stellen van de Wageningen Duurzaam Groen aanhanger.

In de gemeente Wageningen neemt het groen een steeds belangrijkere plek in. Samen met groene organisaties en betrokken Wageningers werkt de gemeente aan een vitale groene stad. Een leefbare stad waarin inwoners kunnen genieten van het prachtige landschap en de biodiversiteit, zich prettig en vrij voelen om initiatieven te nemen en samen te werken aan een nog groenere, duurzamere en klimaatbestendiger stad.

Wageningen Duurzaam Groen aanhanger
Door de tuin te vergroenen, door tegels achterwege te laten waar deze niet strikt noodzakelijk zijn, kan regenwater in de bodem zakken. Ook warmt de directe woonomgeving op hete dagen minder op. Bovendien zorgen groene tuinen ervoor dat er meer verschillende soorten planten en dieren komen. Bewoners die de tuin groener willen maken maar geen vervoer hebben om tegels, zand of grind af te voeren, kunnen gebruiken maken van de Wageningen Duurzaam Groen aanhanger.