Watersamenwerking As50+ sluit aan bij Operatie Steenbreek

Watersamenwerking As50+, bestaande uit de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss, Uden en waterschap Aa en Maas, sluit aan bij de publiekscampagne van Operatie Steenbreek.

Watersamenwerking As50+ is een van de 44 regio’s in Nederland waar gemeenten en waterschap  samenwerken bij de uitvoeringstaken als het gaat om onder andere riolering, afvalwater en regenwater.

Over Watersamenwerking As50+
Frank Geenen, adviseur buitenruimte en water bij de gemeente Oss, geeft desgevraagd aan dat het doel van de Watersamenwerking As50+ is dat je als gemeente meer slagkracht hebt. ‘Door samen te werken op deze belangrijke thema’s vergroot je de veiligheid op het gebied van water en ben je minder kwetsbaar, omdat je slimmer kunt werken en daardoor ook de kosten kunt beperken. Je kunt bijvoorbeeld collectief aanbestedingen doen en als gemeente hoef je niet zes keer het wiel opnieuw uit vinden.’

Klimaatverandering
Geenen vervolgt: ‘Nu we niet meer om de klimaatverandering heen kunnen, is dit item een belangrijk onderdeel in de watervisie van Watersamenwerking As50+. We hebben het dan bijvoorbeeld over grootschalige waterveiligheid als het gaat om de rivier de Maas. Niet onbelangrijk in deze regio. Mocht bij hoogwater de dijk het begeven, dan stroomt hier het halve gebied onder water. Maar het gaat ook om kleinschalige gebieden in de openbare ruimte alsmede ook de particuliere tuin. Door aansluiting bij Operatie Steenbreek heb je als gemeente een instrument om ook de inwoners te betrekken bij het klimaatverhaal en hen het besef bij te brengen op hun verantwoordelijkheden.’

Operatie Steenbreek
In het verleden hebben er al diverse acties in de bovenstaande gemeenten met bewoners plaatsgevonden zoals een regentonnenactie, maar door aansluiting bij Operatie Steenbreek wil Watersamenwerking As50+ de activiteiten die gaan plaatsvinden grootser gaan aanpakken. Geenen: ‘De  aftrap in Oss vindt plaats in juni tijdens de ‘Week van de Natuur’ die in het teken staat van natuur en biodiversiteit in de stad. Verder hebben we diverse ideeën om te kijken hoe we samen met de inwoners acties kunnen gaan starten. We denken bijvoorbeeld aan de aanleg van proeftuinen en acties met een tuincentrum. Ook willen we de IVN- afdeling en NME-centrum nauw betrekken bij onze activiteiten. Hoe we dit allemaal concreet vorm gaan geven, wordt in de loop van dit jaar duidelijk.’

Tekst:
Roel van Dijk