Waterschappen sluiten zich aan bij Steenbreek

Het netwerk van Stichting Steenbreek is uitgebreid met twee waterschappen. Het gaat om Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Limburg. Naast circa 160 gemeenten en 8 provincies hebben zich nu 7 waterschappen aangesloten bij Stichting Steenbreek.

 Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) beheert het gebied van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, een gebied van bijna 200.000 hectare, waarvan ruim 160.000 hectare landelijk gebied. Het omvat het grondgebied van 30 gemeenten waar circa 1,2 miljoen mensen wonen.

‘Als er iets is wat we de afgelopen droge zomers en natte winters hebben geleerd, is het dat we het niet alleen kunnen’, zegt Karel Bruin-Baerts, programmamanager Ruimtelijke Adaptatie afdeling Watersystemen van HHNK. ‘We zullen meer dan ooit de problematiek samen moeten aanpakken onder het motto ‘Alle beetjes helpen!’. Wij roepen burgers en bedrijven daarom op ook een steentje bij te dragen.’ Over de reden voor het hoogheemraadschap om zich aan te sluiten bij Steenbreek, zegt Bruin-Baerts: ‘Bij Stichting Steenbreek is een hoop kennis aanwezig die we goed kunnen gebruiken om samen met gemeenten in ons gebied acties op te zetten.’

‘Samen blauwgroen’
Het hoogheemraadschap werkt samen met diverse andere partijen in het project ‘Samen blauwgroen’ aan een prettige leefomgeving rond thema’s als droogte, hittestress en wateroverlast. Binnen de publiekscampagnes neemt het vergroenen van tuinen een belangrijke plaats in. ‘De doelstelling is zoveel mogelijk stenen eruit en groen erin; we willen hierbij stimuleren en ondersteunen. Dat zullen we samen met gemeenten en de inwoners moeten doen. Steenbreek kan hierbij met haar kennis en netwerk een rol in spelen en daar maken we graag gebruik van.’

Limburg
Waterschap Limburg beheert het totale gebied van provincie Limburg dat ruim 2200 vierkante kilometer groot is, 31 gemeenten telt en ruim 1,1 miljoen inwoners heeft. Er zijn inmiddels 7 Limburgse gemeenten aangesloten bij Steenbreek.

‘De Limburgse samenwerkingspartners – Waterleiding Maatschappij Limburg, alle gemeenten, de provincie, Waterschapsbedrijf Limburg en Waterschap Limburg – hebben al een goed functionerend en succesvol platform Samen Waterklaar! (www.waterklaar.nl), waarmee we particulieren stimuleren om te ontstenen en te vergroenen’, zegt Josette van Wersch, bestuurslid van Waterschap Limburg.

Afkoppelen
‘Ook hebben we een gezamenlijke Limburg-brede stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen. Het aansluiten bij Stichting Steenbreek is hier voor het waterschap een aanvulling op en biedt de kans om – waar dit een meerwaarde heeft – de verbinding te leggen tussen beide platforms. Dit draagt bij aan de doelmatige communicatie over de noodzaak tot ontstenen en vergroenen door particulieren. Want 50 procent van alle verhard oppervlak is particulier bezit en afkoppelen is nog lang geen gemeengoed’, aldus Van Wersch.