Welke gemeente wint dit jaar de Steenbreektrofee?

Op 20 september aanstaande, tijdens de Nationale Groendag in Den Haag, wordt de winnaar van de Steenbreektrofee bekendgemaakt. 

Alle deelnemende gemeenten aan Operatie Steenbreek kunnen meedingen naar deze prijs. De grootte van het project is niet doorslaggevend voor de prijs. We zijn op zoek naar innovatieve voorbeelden die laten zien waar Operatie Steenbreek voor staat, namelijk initiatieven die een antwoord bieden op:

 • Het stimuleren van de biodiversiteit;
 • Het ontstenen van de tuinen;
 • Een positieve bijdrage leveren aan klimaatverandering;
 • Tot slot moet het project / initiatief een stimulerende werking hebben op derden.

De jury beoordeelt de inzendingen op bovenstaande onderwerpen alsmede op:

 • In hoeverre is er sprake van een integrale benadering: dus van een gelijkwaardige aandacht voor ecologie, klimaat, gezondheid en omgevingskwaliteit;
 • Participatie van de bewoners is het voornaamste instrument om draagvlak bij de mensen te bereiken;
 • In hoeverre is de groensector betrokken bij de acties;
 • Creativiteit van de mensen en de opgezette acties.

Wat wint u met deze prijs?
Allereerst ontvangt u de wisseltrofee van Operatie Steenbreek en krijgt u de nodige media-aandacht. Naast perscommunicatie verschijnt er in het magazine Vitale Groene Stad een uitgebreid artikel over het winnende project.

Aanmoedigingsprijs
Indien de jury van mening is dat een gemeente op de goede weg is, kan worden besloten om een aanmoedigingsprijs uit te reiken

Jury
De jury bestaat, onder leiding van voorzitter Wout Veldstra, uit:

 • Carien van Boxtel, Nederlandse Tuinenstichting;
 • Imra Klein, Van Hall Larenstein;
 • Flip van Leeuwen, Groei &Bloei.

Graag verzoeken wij u vóór maandag 13 augustus dit formulier in te vullen en retour te sturen naar info@operatiesteenbreek.nl. Als er vragen zijn, kunt u contact met Roel van Dijk opnemen.

Vorige winnaars
In 2017 won de gemeente Leeuwarden de Steenbreektrofee en won de gemeente Alphen aan den Rijn de aanmoedigingsprijs. In 2016 won de gemeente Den Haag deze prijs.