Wethouder bezoekt volkstuinen in Tilburg

Bijna 100 tuinen telt het in juni opgeleverde volkstuinencomplex in de wijk Reeshof in Tilburg. Een populaire vrijetijdsbesteding, want er is zelfs al een wachtlijst. De officiële opening volgt later dit jaar maar donderdag 2 juli jl. nam wethouder Mario Jacobs alvast een kijkje.

Nu de coronamaatregelen versoepelen kunnen de leden samen genieten van de gloednieuwe volkstuinen. Er zijn in totaal 93 tuinen gerealiseerd. BTL Advies tekende voor het ontwerp. “Er is voornamelijk gekeken naar een praktische toepassing van de volkstuinen”, aldus Mark Peijnenburg. “De leden maken iedere dag gebruik van hun tuin en deze moet dan ook aan hun wensen voldoen. We hebben daarom heel bewust rekening gehouden met gewenste oppervlaktes, afstanden tot tappunten en de soorten verhardingen. Alle leden tuinieren biologisch en duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Daarom wilden we het volkstuinencomplex laten opgaan in de omgeving.”

Aan de slag
Joost Duin van BTL Realisatie is verantwoordelijk voor o.a. de aanleg van de tuinen en extra trots op het watersysteem dat is aangelegd: “leden kunnen met de vijf grondwaterpompen altijd gemakkelijk en snel hun tuin besproeien. Door het aangelegde drainagesysteem kunnen wij water in het gebied houden of juist afvoeren. Erg belangrijk in tijden van droogte en piekbuien.”

Groter geheel
De realisatie van de volkstuinen is onderdeel van een groter gebiedsontwikkelingsproject van Waterschap Brabantse Delta en gemeente Tilburg, waarbij een ecologische verbindingszone, beekherstel van de Oude Leij en ca. 18 hectare droge en natte natuur in het uitloopgebied van woonwijk Reeshof centraal staan.

Tilburg is al zo’n 4 jaar als Steenbreek gemeente actief. Wethouder Mario Jacobs: “Het klimaat verandert sneller dan gedacht. Er zijn veel kansen en mogelijkheden die bijdragen aan het klimaatbestendiger maken van de stad. Tilburg gaat meer ruimte maken voor bomen en planten, gaat bedrijventerreinen vergroenen en natuurlijke waterbergingen in de stad aanleggen, parken aan leggen in en rond de stad, door verharding van straten en pleinen tegen te gaan, door bomen in te zetten als natuurlijke schaduw, door bewoners te stimuleren om gevel-, dak- en achtertuinen aan te leggen en te vergroenen en door regenwater op te vangen en te gebruiken voor momenten van hitte en droogte. Wij hopen dat onze eigen gemeentelijke projecten inspiratie vormen voor bewoners van onze stad”.

Foto: © BTL Nederland