Wie wil er een junkie in zijn portiek?

Operatie Steenbreek is recent de samenwerking aangegaan met het landelijk werkende groenbedrijf Donkergroen. Naast het vergroenen van de buitenruimte kweken zij in samenwerking met Ecorridors speciale klimaatadaptieve planten. Zoals de Green Junkie, een kamperfoelie die ‘verslaafd is’ aan fijnstof uit de lucht en daardoor bijdraagt aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

De klimaatadaptieve beplanting is ook extra goed in staat om CO2 op te nemen. Ze groeien en bloeien daardoor zeer goed, dit betekent: groot bladoppervlak, meer en fijnere beharing, grotere bloemen en vruchten en dus zeer goed in staat tot afvang van fijnstof per m2 groen.

In de praktijk blijkt dat deze planten sneller groeien dan het besef hoe belangrijk groen is voor vraagstukken rond luchtvervuiling, hittestress klimaatverandering en -adaptatie, en verlies aan biodiversiteit. De planten groeien zo langzamerhand de kas in Amstelveen uit en daarom zoekt Donkergroen naar goede afzetmogelijkheden op de korte termijn. “De prijs is van de planten is voor ons van ondergeschikt belang. We vinden het vooral belangrijk dat deze planten met hunbijzondere duurzame kwaliteiten op tijd een goede bestemming krijgen”, aldus Donkergroen adviseur  Maurice Hadderingh.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurice via 06 – 53724173  of Maurice.Hadderingh@donkergroen.nl

Download de brochure