Woningbouwcorporatie Woonkracht 10 legt gratis geveltuinen aan

Woningbouwcorporatie Woonkracht 10 heeft haar huurders in de Stellingmolen in Papendrecht aangeboden om gratis een geveltuin aan te laten leggen. Veel bewoners hebben hier enthousiast op gereageerd en zijn ook bereid zelf de handen uit de mouwen te steken. Dit initiatief wordt ondersteund vanuit de gemeente Papendrecht en Waterschap Rivierenland.

Vergroening van de woonomgeving zorgt ervoor dat een straat, buurt of wijk beter gewapend is tegen extremer weer. Door de klimaatverandering nemen hoosbuien, hoge temperaturen en lange perioden van droogte toe. Om dat zo goed mogelijk op te vangen moeten zowel de openbare als particuliere ruimtes worden aangepakt.

Woonkracht10 nam het initiatief om vergroening van de Stellingmolen te bespreken met de gemeente en de Bewonersadviesgroep Stellingmolen. Zij stelde voor enkele kopgevels en bergingen te voorzien van bloeiende klimplanten en leibomen, geveltuinen aan bewoners aan te bieden en enkele openbare groenvakken te vergroten.

Subsidie waterschap
Waterschap Rivierenland heeft subsidie (Hohohoosbui) voor inwoners en instanties die samen werken aan het klimaatbestendig maken van tuin, huis of straat. Denk daarbij aan groene daken of het vervangen van tegels door gras en planten.  De subsidie van het waterschap is een welkome bijdrage aan het vergroeningsproject Stellingmolen.

Bewoners enthousiast
Op de bewonersbrief die huurders in november van Woonkracht10 ontvingen kwamen 52 positieve aanmeldingen binnen. Tien huurders gaven bovendien aan ook bereid te zijn de openbare plantvakken zelf te onderhouden. Met hen bespreekt de gemeente komend voorjaar het beplantingsplan en de onderhoudsplanning.

Start van de werkzaamheden
De werkzaamheden zijn recent gestart. Aannemingsbedrijf Schotgroep B.V. voert het werk uit. Schotgroep werkt momenteel ook in de Staringlaan in Papendrecht en zal de stenen die vrijkomen uit de Stellingmolen hergebruiken in de Staringlaan. Zo draagt ook de aannemer een steentje bij aan duurzaam (her)gebruik van materialen.