Inspiratiedag Steenbreek verplaatst naar 19 mei

De inspiratiedag die op 2 december in Tilburg zou plaatsvinden, wordt in verband met de coronamaatregelen, verplaatst naar 19 mei.

De inspiratiedag is onder andere bedoeld voor aangesloten gemeenten en partners en heeft als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen rondom het thema ‘Samen zorgen voor een groene, biodiverse en klimaatbestendige leefomgeving’. Deze dag wordt georganiseerd door Stichting Steenbreek en provincie Noord-Brabant.

De positieve impact op de onderlinge contacten die Steenbreekacties hebben in straat en wijk staat centraal. Deze dag is niet alleen bedoeld voor mensen die met vergroening, biodiversiteit en klimaatadaptatie bezig zijn, maar juist ook voor degenen die zich bezighouden met het sociale domein en gezondheid. Neem dan ook je collega van een ander beleidsveld mee naar deze dag.

Download het programma. Er zijn maximaal 125 plaatsen, dus meld je op tijd aan.