Inschrijven inspiratiedag Steenbreek op 19 mei in Tilburg

De inspiratiedag van Stichting Steenbreek vindt plaats op donderdag 19 mei in Tilburg. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

De inspiratiedag is onder andere bedoeld voor gemeenten en partners en heeft als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen rondom het thema ‘Samen zorgen voor een groene, biodiverse en klimaatbestendige leefomgeving’. Deze dag wordt georganiseerd door Stichting Steenbreek en provincie Noord-Brabant.

De positieve impact op de onderlinge contacten die Steenbreekacties hebben in straat en wijk staat centraal. Deze dag is niet alleen bedoeld voor mensen die met vergroening, biodiversiteit en klimaatadaptatie bezig zijn, maar juist ook voor degenen die zich bezighouden met het sociale domein en gezondheid. Neem dan ook je collega van een ander beleidsveld mee naar deze dag.

  • Download het programma
  • Meld je op tijd aan. Deelname is gratis, maar er zijn maximaal 125 plaatsen.
  • Locatie: Stadstheater De Boemel, Burgemeester Brokxlaan 8-76, Tilburg (500 meter van het Station)
  • Tijd: 10.00 tot 16.00 uur