Doet jouw gemeente mee?

Steeds meer gemeenten zien het belang om binnen hun gemeente aan de slag te gaan met de campagne Operatie Steenbreek en inwoners en bedrijven te wijzen op het goede van een groene tuin. Interesse om ook aan te sluiten?

Wij ondersteunen gemeenten met een activiteitenpakket om zo de negatieve gevolgen van de verstening om te zetten in de positieve effecten van vergroening. Gemeenten bepalen zelf hun aanpak: samen met inwoners, organisaties en bedrijven. Zodra verbindingen worden gelegd gaan activiteiten meer effect opleveren.

Landelijk netwerk
Landelijk organiseert Stichting Steenbreek diverse activiteiten voor zowel de professional als voor betrokken ambtenaren van gemeenten zoals Nationale Groendag, workshops, kennisdagen alsmede informatieverspreiding via digitale- en papieren kanalen. Belangrijkste doel hierbij is het delen van kennis en het stimuleren en opzetten van netwerken om gezamenlijk te komen tot een bestendige en aantrekkelijke leefomgeving. Ieder jaar wordt onder meer de Steenbreek Trofee uitgereikt aan een gemeente met een innovatief project met daarin gelijkwaardige aandacht voor ecologie, klimaat, gezondheid en omgevingskwaliteit.

Sluit je aan

Door aan te sluiten bij Stichting Steenbreek, lever je als gemeente een belangrijke bijdrage aan:

  • Het bevorderen van het besef van de maatschappelijke problemen die gepaard gaan met de verstening van particuliere tuinen en bedrijfstuinen.
  • Toegankelijk maken van kennis en informatie over het belang van groene particuliere tuinen en bedrijfstuinen.
  • Het bevorderen van onderzoek.
  • Het aankweken van belangstelling en gevoelswaarde voor het groen in de particuliere en bedrijfsomgeving.

De bijdrage voor deelname bedraagt:
• € 1.500,- per jaar voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners
• € 2.500,- per jaar voor gemeenten met meer dan 10.000 en minder dan 100.000 inwoners
• € 5.000,- per jaar voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners
waarbij de gemeente zich voor minimaal twee jaar verbindt aan Stichting Steenbreek. Het is dus de bedoeling dat de gemeente zich aansluit. Wie verantwoordelijk is voor de uitvoering, bepaalt de gemeente zelf. Verschillende gemeenten die al aangesloten zijn, laten bijvoorbeeld derden de acties uitvoeren.

Gedeponeerde merken

De namen ‘Operatie Steenbreek’, ‘Steenbreek’ alsmede het beeldmerk zijn geregistreerd bij een merkenbureau. Deze beide namen en het beeldmerk mogen alleen worden gebruikt worden door aangesloten gemeenten en hun partners.

De slogan ‘tegel eruit, plant erin’ is een door Groei & Bloei gedeponeerd merk. Deze slogan mag van Groei & Bloei door aangesloten gemeenten bij Stichting Steenbreek worden gebruikt, mits de naam en/of het beeldmerk van Groei & Bloei vermeld wordt. Heb je vragen? Neem dan contact op met Groei & Bloei.

© Stichting Steenbreek - Stichting Steenbreek, Operatie Steenbreek en Steenbreek zijn geregistreerde merken en mogen alleen gebruikt worden door aangesloten gemeenten. | Foto’s: Sjon.nl