Samen kunnen we werken aan een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving