Privacy verklaring

Stichting Steenbreek
www.steenbreek.nl

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over ons
De website www.steenbreek.nl  wordt beheerd door de Stichting Steenbreek. Stichting Steenbreek is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Onze gegevens zijn:
Stichting Steenbreek
Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
info@steenbreek.nl

KvK: 63230542

Lees hier ons handboek AVG

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.