Privacy verklaring

Operatie Steenbreek
www.operatiesteenbreek.nl

Mei 2018

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over ons
De website www.operatiesteenbreek.nl  wordt beheerd door de stichting Operatie Steenbreek. Stichting Operatie Steenbreek is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Onze gegevens zijn:
Stichting Operatie Steenbreek
KvK 63230542
Arnhemseweg 36
6991DP Rheden

Welke gegevens verzamelen we?
Gemeenten en andere geïnteresseerden die de nieuwsbrief van Operatie Steenbreek willen ontvangen, sturen daarvoor een mail naar het secretariaat. Alleen aangesloten gemeenten en hun partners kunnen deze nieuwsbrief ontvangen.

Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de volgende gegevens zijn:

  • Naam
  • Functie
  • Mailadres

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het toesturen van de digitale nieuwsbrief. We slaan deze gegevens op in ons CRM-systeem. Bij het afmelden van deze nieuwsbrief worden de gegevens per direct verwijderd uit de website.

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.