Kennisdag 16 mei: verbetering biodiversiteit begint langs de weg

De bermen langs onze wegen zijn onmisbare ecologische verbindingszones in de natuur. De potentie ervan voor verrijking van de biodiversiteit is enorm, laat recent onderzoek van de WUR zien, mede naar aanleiding van Kamervragen in oktober vorig jaar. Het onderzoek bevestigt een structurele achteruitgang van de biodiversiteit in de bermen. En dat terwijl met relatief simpele beheersmaatregelen de kansen al zijn te benutten. Daar zijn meer ambitie en duidelijke beleidslijnen vanuit de overheid bij nodig, en meer kennis van zaken bij de beheerders en uitvoerders.

Dit onderwerp staat centraal op 16 mei tijdens een kennisdag in Amersfoort.

Programma:

  • 10.00 – 10.15 uur Inloop
  • 10.15 – 10.20 uur Welkom en introductie door Marcel Bayer, hoofdredacteur van ROmagazine
  • 10.20 – 11.00 uur Inleiding door Sabine van Rooij, onderzoeker Groene infrastructuur en sociaal ecologische netwerken van de WUR. In de presentatie gaat zij het hebben over de meerwaarde van een ecologischer beheer van de openbare ruimte, worden prikkelende voorbeelden en handige tools getoond die de aanwezigen kunnen helpen bij een natuurvriendelijkere inrichting en beheer van de groene ruimte.
  • 11.10 – 11.45 uur Toekomstbestendig bermbeheer met Kleurkeur door Anthonie Stip van de Vlinderstichting. In deze presentatie laat Anthonie de aanwezigen zien hoe de trend van biodiversiteitsverlies in de openbare ruimte om te buigen is naar biodiversiteitsherstel, door gebruik te maken van het keurmerk Kleurkeur.
  • 12.00 – 13.00 uur Lunch
  • 13.00 – 13.40 uur Presentatie Joop Spijker, senior onderzoeker beheer bos, natuur en stedelijk groen bij de WUR. Joop geeft een toelichting over het onderzoek dat hij samen met collega Friso van der Zee heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV. Belangrijke uitkomsten zijn een doorgaande achteruitgang van de biodiversiteit in de bermen over de afgelopen 20 jaar. Positief is echter dat veel beheerders het beter willen doen. Joop Spijker sluit zijn presentatie af met een aantal aanbevelingen.
  • 13.50 – 14.30 uur Presentatie Tony Oomes, gemeente Rucphen. Tony presenteert een gemeente in transitie. In een korte periode is Rucphen omgeschakeld van regulier naar ecologisch beheer. In de presentatie wordt ingegaan op het belang van goede communicatie. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de regionale samenwerking ten behoeve van het maaibestek en de rol van het Bijenlandschap West-Brabant binnen deze samenwerking. Aansluitend forumdiscussie onder leiding van Marcel Bayer.
  • 15.00 uur Afsluiting met drankje en hapje

HIER AANMELDEN

Bijdrage:

299 euro voor niet Steenbreek deelnemers
249 euro voor Steenbreek deelnemers
249 euro voor abonnees op Vakblad Groen

Lees hier onze algemene voorwaarden voor deelname 

Praktische informatie:
Maximaal 40 deelnemers kunnen deze kennisbijeenkomst bijwonen
Datum: 16 mei 2023
Locatie: Amersfoort, Paulus Borstraat 41.