‘Klimaatjes – Blij met een bij’ nieuw kinderboek over betekenis van biodiversiteit

Van de kinderboekenserie De Klimaatjes verschijnt medio juni het boek Blij met een bij waarin het thema biodiversiteit centraal staat. Vakblad Groen interviewde coauteur Andy Engel twee jaar geleden naar aanleiding van het verschijnen van het boek Wat is het warm. Inmiddels zijn we drie boeken verder. Tijd voor een update.

Andy Engel kwam enkele jaren geleden op het idee om kinderboeken te gaan maken omdat hij vanuit zijn dagelijks werk, als adviseur bij Advies- & ingenieursbureau RA infra en voorheen als rioolbeheerder bij de gemeente Bergeijk, de nadelige gevolgen van klimaatverandering ervaart, evenals de grote urgentie van het belang van een duurzame leefomgeving. Samen met Judith Koppens, Nynke Mare Talsma en Uitgeverij Clavis bedacht hij De Klimaatjes. Het team achter De Klimaatjes is van mening dat het van wezenlijk belang is om kinderen op jonge leeftijd bij deze veelal abstracte, brede onderwerpen te betrekken en kinderboeken lenen zich daar goed voor. Er zijn tot dusverre vier kinderboeken uitgegeven in De Klimaatjes-reeks: Natte voeten over wateroverlast, Wat is het warm over hittestress, Warme Truien over energieverbruik en Plasticsoep over plastic en zwerfafval. En nummer vijf besteedt via Blij met een bij aandacht aan biodiversiteit. Een actueel onderwerp dat volgens Engel naadloos aansluit bij de visie van De Klimaatjes omdat biodiversiteit een belangrijke pijler is van onze leefomgeving en een onderdeel is van duurzaamheid in het algemeen.

Samenwerken
Engel: ‘We brengen in onze boeken de complexe items terug naar de beleefwereld van kinderen en bieden aan het einde altijd een handelingsperspectief. De boeken kennen zeven hoofdrolspelers in de vorm van dieren die we een elk een eigen karakter hebben meegegeven en die tot de verbeelding spreken bij kinderen. Zo is er een uil (de wijsheid), een kikker (spring in het veld) en een muis (hippe slimmerik). Een aantal karakters leeft in het bos en de andere in de stad en net zoals in de “echte” grotemensenwereld moeten de dieren in het boek samen aan oplossingen werken voor een gezonde en fijne leefomgeving, ondanks hun verschillen. Op deze manier maken we dus een vertaalslag van dit soort onderwerpen naar het abstractieniveau van kinderen.’

In Blij met een bij wordt het belang van bijen onderstreept voor de bestuiving en dus voor de voedselproductie. De laatste pagina van elk Klimaatjesboek is een “zelf aan de slag”-stappenplan en deze keer treffen kinderen tips aan over hoe ze de biodiversiteit in de tuin kunnen verbeteren door het zaaien van bloemen en het maken van insectenhotels.

Meer informatie en lessuggesties voor in de klas van “De Klimaatjes” zijn te vinden op www.deklimaatjes.com.

Tekst: Roel van Dijk