Samen met de organisaties – AVVN samen natuurlijk tuinieren, IVN natuureducatie, KMTP/Groei&Bloei, KNNV, NL Greenlabel, Sociaal Tuinieren, Velt en Vogelbescherming Nederland – doet Stichting Steenbreek een beroep op gemeentelijke politieke partijen: besteed in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 aandacht aan een groene leefomgeving.

De natuur- en tuinorganisaties vragen aandacht voor vergroening als een oplossing voor problemen op het gebied van klimaatadaptatie en het versterken van de biodiversiteit. In een manifest bieden zij ondersteuning aan om een groene leefomgeving – in de private en publieke ruimte – in de partijprogramma’s handen en voeten te geven.

 Het manifest telt een groot aantal links voor achtergrondinformatie van onafhankelijke bronnen. Zo heeft recent Europees onderzoek geadviseerd dat iedere woning op maximaal 300 meter afstand staat van stedelijk groen, met een afmeting van minstens 1 hectare. Dit zou de basis moeten zijn van het gemeentelijk ruimtebeleid: iedereen heeft recht op een groene leefomgeving.

Terugkijken

Partners

AVVN samen natuurlijk tuinieren, IVN natuureducatie, KMTP/Groei&Bloei, KNNV, NL Greenlabel, Sociaal Tuinieren, Stichting Steenbreek, Velt en Vogelbescherming Nederland

Overige links

Tip de redactie
Mocht je in de komende periode relevante informatie willen delen (denk aan een inspirerend verkiezingsprogramma een motie) , dan ontvangen we deze graag en delen we deze via deze pagina. Deze kan gestuurd worden naar info@steenbreek.nl.  Redactie beoordeelt vooraf of de content geschikt is voor deze pagina.