Doe mee met de Steenbreektrofee 2020

In heel Nederland bestaan allerlei mooie initiatieven waarin verschillende partijen samen het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde en fijne leefomgeving. Stichting Steenbreek is op zoek, via de Steenbreektrofee, naar innovatieve en inspirerende voorbeelden die laten zien hoe groen en water op een praktische manier worden benut.

Dit zijn initiatieven die betrekking hebben op onder meer de bevordering van de biodiversiteit, gezondheid en die een positieve bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. Het sociale domein – met als thema “Samen voor meer groen in de buurt” – staat dit jaar centraal in de Steenbreektrofee.

Alle inzendingen dienen weer als inspiratie en voorbeeld voor anderen. Voorwaarde is dat de projecten zijn uitgevoerd en een bijdrage leveren aan de vergroening. Daar is het Stichting Steenbreek tenslotte om te doen.

Wie kunnen er meedoen?
Projecten vanuit de deelnemende gemeenten, waterschappen, provincies en partners  van Steenbreek kunnen allemaal meedingen naar de Steenbreektrofee. Dit kan van een gemeente of provincie zijn, maar ook van een buurtvereniging, wijkorganisatie of corporatie. De grootte van het project/initiatief is niet relevant voor deze prijs. Zowel initiatieven die spelen op het niveau van de straat of de wijk, als initiatieven op niveau van dorp en stad zijn welkom. Gaat u ervoor om met uw project/initiatief dit jaar de Steenbreektrofee 2020 te winnen? Een mooie uitdaging voor allen !

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 september 2020. In oktober a.s. komt de jury bij elkaar om de inzendingen te beoordelen en te nomineren. Diezelfde maand gaat de jury op locatiebezoek naar de drie uitverkoren voorbeelden. De prijsuitreiking van de Steenbreektrofee 2020 vindt plaats tijdens de Steenbreek Inspiratiedag op 26 november in Hoeven. Dit met een klein voorbehoud vanwege mogelijke nieuwe ontwikkelingen rondom corona.

Criteria en jury
Bekijk hier waar het initiatief in hoofdlijnen aan dient te voldoen. De jury bestaat uit professionals die elk hun eigen specialisme en kennis hebben.

Spelregels
Lees hier waar de inzending in hoofdlijnen aan dient te voldoen

Prijs
De winnaar van de Steenbreektrofee 2020 ontvangt naast deze wisseltrofee ook de nodige media-aandacht met onder andere een uitgebreid artikel in de Steenbreekspecial van Vakblad Groen en krijgt tevens als waardering een boom en vaste planten aangeboden.

Vanwege de corona maatregelen is de jurering van de Steenbreektrofee verschoven naar 2021. Over de inzendingen voor 2022 wordt later dit jaar meer bekend gemaakt. 

© Stichting Steenbreek - Stichting Steenbreek, Operatie Steenbreek en Steenbreek zijn geregistreerde merken en mogen alleen gebruikt worden door aangesloten gemeenten. | Foto’s: Sjon.nl