Boekrecensie: Dieren in de tuin

Recent heeft KNNV Uitgeverij het boek Hoe help ik de dieren in mijn tuin op de Nederlandse markt uitgebracht. Dit van oorspronkelijke Engelse boek, geschreven door Helen Bostock en Sophie Collins, biedt allerlei praktische ideeën en wetenswaardigheden om het dierenleven in de tuin te vergroten.

Het boek is ingedeeld in vijf hoofdstukken. “In de lucht”, “Op (en onder) de grond”, “Water in de tuin”, “De helpende hand” en “Het grote geheel”. De paragrafen, zo’n 20 tot 25 per hoofdstuk, kennen alle een vraag. Het antwoord daarop is vervolgens in de meeste gevallen op twee pagina’s uitgewerkt. De items zijn door deze opzet heel overzichtelijk tot je te nemen. Iedere paragraaf heeft een kader met een zogenoemde A. Deze staat voor “snelle antwoorden” en via beknopte informatie krijg je antwoord op de vraag in de desbetreffende paragraaf. Een voorbeeld van zo’n vraag is: Waarom moet ik wespen welkom heten? Via het antwoord in het kader A lees je vervolgens: ‘… dat de wesp bovenaan de voedselpiramide staat van de insecten en enorme aantallen bladluizen, rupsen en vliegen eet. Een gezonde wespenpopulatie wijst erop dat je tuin gezond is.’ Je kunt als lezer dan snel de keuze maken om de hele paragraaf door te nemen. De teksten daarvan zijn duidelijk opgezet met een aansprekende illustratie en met een kader waarin extra achtergrondinformatie te vinden is. In de paragraaf over de wesp wordt in dit kader bijvoorbeeld aandacht besteed aan de hoornaar.

De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend en praktisch van aard zijn. Kortom: een inspirerend boek dat veel inspiratie en feiten biedt voor eenieder die de tuin wil vergroenen.

Aan te bevelen JA / NEE
JA. Dit boek is niet alleen interessant voor degene die van een versteende tuin een groene tuin wil maken waar plaats is vogels, insecten, egels en andere dieren. Zeker ook voor mensen die al een groene tuin hebben met veel dieren, heeft dit boek veel nieuws te bieden. De weetjes, die op laagdrempelige manier worden gepresenteerd, en de kaders met praktische informatie maken het boek interessant om te lezen.
Een minpuntje is dat in de eerste regel in het voorwoord over Groot-Brittannië wordt geschreven. In mij ogen was het beter geweest om hier de Nederlandse situatie aan te halen.

Praktische informatie:
Titel: Hoe help ik de dieren in mijn tuin (Hardcover, 2020)
Prijs: € 21,95
ISBN: 9789050117272
Inkijkexemplaar

Tekst: Roel van Dijk