CROW, NL Greenlabel en Platform31 willen in opdracht van de ministeries van LNV en BZK beter inzicht krijgen in de wijze waarop gemeenten een integrale aanpak hanteren bij het vergroenen en het klimaatbestendig maken van hun dorpen en steden. Om dit inzicht te verkrijgen zijn een tweetal enquêtes gemaakt voor gemeenteambtenaren die het werkveld ecologie en/of klimaat in portefeuille hebben.

Met de uitkomsten van de ecologie enquête wordt in kaart gebracht welke kennis nodig is maar ook wat er nog ontbreekt voor een integrale aanpak voor vergroenen bij gemeenten. En die aansluit op de bijbehorende werkprocessen van betrokken professionals (zoals openbare ruimte, stedenbouwkundigen, verkeerskundige ontwerpers, gebiedsontwikkelaars, beheerders en stadsecologen).

Enquête ecologie
De enquête bestaat uit enkele gesloten en een aantal open vragen. Het invullen van deze enquête kost ongeveer 20-30 minuten.

Enquête klimaat
Klimaatverandering heeft invloed op onze leefomgeving. Veel gemeenten zijn bezig om te kijken hoe zij maatregelen in de openbare ruimte kunnen treffen om minder last te hebben van hitte, droogte en wateroverschot. Met deze enquête wil CROW verkennen in hoeverre het lukt om daadwerkelijk maatregelen te treffen in de buitenruimte, wat eventuele problemen daarbij zijn en hoe CROW en haar samenwerkingspartners kunnen helpen. De antwoorden worden gebruikt om invulling te geven aan een landelijk kennisprogramma voor klimaatadaptatie. Deze enquête bevat totaal 17 (grotendeels) meerkeuzevragen. Invullen duurt ongeveer 6-8 minuten.

Deelnemen aan de enquête is mogelijk tot uiterlijk 15 december 2020. Alvast bedankt voor ieders medewerking.

Nijmegen krijgt een nieuwe tuin aan het stationsplein. De Bindertuin is een initiatief van Architectuurcentrum Nijmegen in samenwerking met verschillende partijen. “We wilden de versteende parkeervlakte rond het oude belastingkantoor transformeren tot een groene en koele tuin voor nieuwe bewoners.”, aldus directeur Pepijn Sluiter. Vandaag gaat de eerste schop de grond in en verdwijnt er in totaal zo’n 680 m² straatwerk. Een echte Steenbreek-actie dus: Stenen eruit, GROEN erin!

Begin dit jaar nam het Architectuurcentrum Nijmegen het initiatief voor de ontwikkeling van de Bindertuin aan de Stieltjesstraat, pal tegenover het station in Nijmegen. ACN wilde de versteende parkeervlakte rond het voormalige belastingkantoor transformeren tot een groene en koele plek in de stad en legde het plan voor aan de gemeente, bewoners en woningbouwcorporatie Talis. Ook welzijnsorganisatie Bindkracht10, de tuin- en landschapsarchitecten van Buro StaLa en Operatie Steenbreek, partijen die toch al vaker samenwerken bij het vergroenen van de stad, werden erbij betrokken.

Kleur en verkoeling
Hoveniersbedrijf Liemers Hendriks zet vandaag de eerste schop in de grond bij wooncomplex Binder. In totaal gaat zo’n 680 m² straatwerk eruit, worden hekken verwijderd en hemelwater afgekoppeld. Het werk gaat een paar weken duren, waarbij het talud geleidelijk wordt afgevlakt, regenwater wordt geïnfiltreerd en bestaande beplantingsbakken de ontmoetingsruimte gaan vormen. Meerstammige bomen (den en berk), siergrassen en jaarrond bloeiende planten (salie, duizendblad, wolfsmelk en hemelsleutel) zorgen voor kleur en verkoeling.

Biodiversiteit
Het initiatief sluit aan bij het jaarprogramma van ACN: A SUNNY AFTERNOON: de stad als ecosysteem. ACN organiseert dit jaar veel activiteiten vanuit de invalshoeken stadsklimaat, natuurinclusief bouwen, biodiversiteit en voedselvoorziening. Aanvullend op het organiseren van publieksactiviteiten is ACN nu dus zelf ook initiatiefnemer voor een groener Nijmegen. Sluiter: “De nieuwe Bindertuin is in het beste geval een plek waar veel groen en water zorgen voor verkoeling. Waar insecten en kleine dieren thuis zijn. En natuurlijk waar bewoners van de Binder elkaar ontmoeten en samen de tuin kunnen onderhouden.”

Houden we vandaag de dag bij de inrichting van onze steden en dorpen al rekening met meer ruimte voor natuur? Hoe kunnen overheden en ‘groene’ en ‘grijze’ sector samen stappen zetten om het collectieve bewustzijn te veranderen? Het programma voor de online talkshow op donderdag 3 december tussen 10.30 en 11.30 uur is bekend. 

Margot Ribberink (voormalig weervrouw en huidig ambassadeur Stichting Steenbreek) ontvangt tijdens de talkshow de volgende gasten:

  • Harwil de Jonge (Heijmans) en Monica Wichgers (wethouder gemeente Culemborg) over de rol van overheden en projectontwikkelaars. Wat zijn de wettelijke plichten rond natuur versus de kansen die natuurinclusief bouwen kan bieden. Met een uniek inkijkje in het project nieuwbouwwijk Parijsch in Culemborg.
  • Jelle de Jong (IVN/DuurzaamDoor) over de vertaalslag naar de praktijk vanuit natuurbescherming en de bouwopgave waar Nederland voor staat. En hoe betrekken we de toekomstige bewoners van (sociale)huur- en koopwoningen om te voorkomen dat de private omgeving al gelijk wordt versteend? De wijk Kerckebosch in Zeist biedt hiervoor inspiratie.
  • Leon Smet (Stichting De Groene Stad). Niet alleen in Nederland staan we voor een grote opgave om onze leefomgeving te vergroenen. Ook de landen om ons heen ondernemen stappen, dat laten de genomineerde projecten aan de Green Cities Award wel zien. De Europese winnaar wordt tijdens deze talkshow bekend gemaakt.

Aanmelden
De talkshow is online te bekijken via https://thegreencity.eu/ en deelname is gratis. Vanaf 10.25 uur is de livestream actief. Vooraf aanmelden is mogelijk via dit aanmeldformulier. Via de chatfunctie is het mogelijk om vragen te stellen aan de gasten.
Verhinderd op 3 december? De talkshow wordt opgenomen en is daarmee ook op een later tijdstip terug te kijken.

De komende maanden worden nog veel meer icoonprojecten online gedeeld. Dit alles wordt verzameld in een routekaart die volgend jaar september aan de minister wordt aangeboden tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte. De transitie naar een natuurinclusieve samenleving is volop in beweging.

In het dagelijks lifestyleprogramma Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven op RTL4 werd woensdag 25 november jl. aandacht geschonken aan de landelijke campagne van Steenbreek. Joop Spijker van Wageningen Environmental Research vertelde op een heel toegankelijk wijze over de vele voordelen van een groene in plaats van een versteende tuin.

Voor de professionals onder ons is dit een bekend verhaal maar voor het grote publiek is het zeker een eyeopener. Als je het hebt over het klimaat en vergroenen, dan kan iedereen een steentje bijdragen. Of juist een steentje minder bijdragen. Onderwerpen als biodiversiteit, hittestress, wateroverlast en droogte kwamen aan bod.

De aflevering is terug te kijken op Videoland.

Operatie Steenbreek Nijmegen staat met de actie Bluumkes feur jou! in de nieuwste editie van Gardeners’ World. De redactie van dit tuinblad deelt vanaf heden elke maand een Steenbreek succesverhaal en dit keer is het campagneteam in Nijmegen aan de beurt.

De foto’s bij het artikel doen inmiddels wat ‘s zomers aan maar het blijft leuk om te lezen over deze geslaagde actie van Operatie Steenbreek Nijmegen en welzijnsorganisatie Bindkracht10. Met de Bluumkes-actie slaan beide organisaties twee vliegen in één klap: kijken wie hulp nodig heeft en wie meer groen in de wijk wil. Binnenkort komt er een vervolg op deze actie en worden er samen met Bindkracht10 bollen uitgedeeld: Bullekes feur jou! GROEN en sociaal gaan hand in hand.

Bron: www.debastei.nl/Gardeners’ World