Cursus Bijvriendelijk groenbeheer

Kennis maken met wilde bijen en ecologisch groenbeheer voor beheermedewerkers, die kans is er mei en juni. Onderwerpen waar in het groene werkveld nu heel veel aandacht voor is, maar waarover de kennis en ervaring vaak ontbreekt bij de mensen buiten. In het kader van het project ‘Hommelhulp’ biedt EIS Kenniscentrum Insecten dit jaar samen met Naturio een unieke ééndaagse cursus ‘Bijvriendelijk groenbeheer’ aan. 

Met geschikt groenbeheer kunnen we veel doen voor planten en dieren. Maar welke aanpassingen vraagt dat? En wie of wat helpen we daar dan mee? Deze cursusdag neemt groenbeheerders mee in de natuurwereld en laat hen kennismaken met ecologisch beheer. Een buitenexcursie in de middag zorgt ervoor dat de theorie gaat leven. Deze cursusdag is gericht op mensen die buiten aan het werk zijn.

Eerste kennismaking met ecologisch groen
Dankzij project HommelHulp van EIS Kenniscentrum Insecten kan deze praktijkcursus voor een lage prijs worden aangeboden. De cursus is gericht op mensen die dagelijks buiten actief bezig zijn met het beheer van groen en biedt de mogelijkheid om meer te weten te komen over bij-vriendelijk groenbeheer. Geen theoretisch verhaal, maar een aantrekkelijke kennismaking. Na deze dag heeft iedere deelnemer een beter beeld van wat bij-vriendelijk beheer is en wat het oplevert.

Praktische informatie
Cursuskosten: € 50,- excl. BTW p.p. (incl. lunch en cursusmateriaal).
Per organisatie kunnen maximaal twee personen deelnemen.

Deze cursus valt binnen het project HommelHulp en wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, stichting Dioraphte, Zabawas en EIS Kenniscentrum Insecten. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.