Gemeente Hardenberg werkt aan het vergroten van de biodiversiteit

De gemeente Hardenberg vraagt inwoners om plekken in de gemeente aan te dragen voor het inzaaien van zogenaamde ‘plukveldjes’. Dit zijn stukken gazon die met een mengsel van wilde bloemen en kruidachtige planten worden ingezaaid.

Plukveldjes zijn vanwege de grote variatie aan plantensoorten een rijke bron van nectar voor bijen, vlinders en andere insecten. Zodra de bloemen in de plukveldjes in bloei zijn, mogen buurtbewoners de bloemen plukken om er een mooi veldboeket van te maken.

Wethouder Gitta Luiten: “Het gaat slecht met vogels, wilde bloemen en insecten: in 25 jaar tijd zijn 75% van de insecten verdwenen. Die ontwikkeling moeten we stoppen en daar willen we in het openbaar groen bij helpen door insectenvriendelijk beheer. Bijvoorbeeld door minder vaak te maaien en door (wilde) bloemen in te zaaien op stukken gazon.” Luiten vervolgt: “De plukveldjes bieden insecten, vogels en andere dieren nieuwe levenskansen en het ziet er ook nog leuk uit. We hopen dat veel inwoners ons gaan helpen door geschikte locaties aan te dragen!”

Aandragen plukveldje
De gemeente vraagt inwoners om mee te denken en om plekken in het openbaar groen aan te dragen die geschikt zijn voor het inzaaien van een plukveldje. Het gaat om plekken waar nu gazon ligt (gras dat regelmatig gemaaid wordt). Het veldje mag minimaal 100 m2 en maximaal 1000 m2 groot zijn. Het aandragen van een plukveldje kan, tot uiterlijk 15 maart, via www.hardenberg.nl/plukveldjes.

Iedere inwoner die een plek aandraagt via de website krijgt een attentie: een gratis zakje met bloemzaden. Deze zaadjes mogen inwoners gebruiken om de eigen tuin (of balkon) ook een fijne omgeving te maken voor bijen, vlinders en andere insecten.  

Inzaaien
De gemeente maakt de plukveldjes halverwege maart gereed voor inzaaien. Met het inzaaien wordt gebruik gemaakt van éénjarig en meerjarige bloemmengsels. In het mengsel zitten meer dan 25 verschillende bloemsoorten, waaronder margrieten en klaprozen. De bloeiperiode is van juni tot en met september.

Het inzaaien van plukveldjes in de bebouwde omgeving levert een goede bijdrage aan de biodiversiteit. Biodiversiteit staat voor de mate van verscheidenheid aan levensvormen in een bepaald leefgebied. Veel bestuivende insecten vormen een belangrijke schakel in ecosystemen en zijn daarmee essentieel voor de biodiversiteit.

Steenbreek
De gemeente Hardenberg werkt aan het vergroten van de biodiversiteit en probeert hierbij ook inwoners te betrekken, onder andere door middel van concrete acties zoals het uitgeven van gratis nestkastjes en bloemzaadjes en door het realiseren van plukvelden. Daarnaast heeft de gemeente Hardenberg zich aangesloten bij Operatie Steenbreek, waarmee wordt gestimuleerd om in versteende tuinen een aantal stenen te vervangen door planten en/of gras.

Aanvragen van plukveldjes:

  • De aanvraag betreft een plek waar gazon ligt (gras dat regelmatig gemaaid wordt).
  • Bermen en ruw gras komen niet in aanmerking voor een plukveldje.
  • Een plukveldje is minimaal 100m2 en maximaal 1000 m2 groot. Het is niet nodig dat het hele gazon verdwijnt.
  • De gemeente beslist uit alle aanvragen waar de plukveldjes worden gerealiseerd
  • Aanvragen van een plukveldje kan via www.hardenberg.nl/plukveldjes.
    De gemeente plaatst de plukveldjes.
  • Inwoners die een (realistische) locatie voor een plukveldje aandragen, ontvangen een zakje met bloemzaadjes om ook zelf aan de slag te gaan in eigen tuin.

Bron:
Gemeente Hardenberg