Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette 10 oktober

Stichting Steenbreek, Natuur en Milieufederaties, NL2025 en NLGroeit nodigen u graag uit voor de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette. Deze vindt op 10 oktober op de High Tech Campus in Eindhoven plaats.

Nederland kan en moet groener volgens de inwoners van Nederland. Meer dan 170.000 inwoners deden mee aan de enquête ‘Namens Nederland’. Uit de uitkomst blijkt: Nederlanders zijn eensgezind dat we verbeteringen willen op:

  • Duurzame groei
  • Onderwijs
  • Zorg en klimaat & leefomgeving

Voor dit laatste punt streven we naar een gezonde generatie door gedragsverandering: meer beweging (a), gezonde voeding (b) en een duurzame en gezonde leefomgeving (c). Om de gewenste impact te maken op een duurzame en gezonde leefomgeving, moet Nederland onder andere aan de slag met de kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen.

Groen gezonde bedrijventerreinen
Maar 1 procent van het grondoppervlak van bedrijventerreinen bestaat uit groen-blauwe structuren, ofwel: bomen, vaste planten, gras, sloten, poelen. Dat moet anders vinden de Natuur- en Milieufederaties en Stichting Steenbreek. In samenwerking met NL2025 en zijn aanjagers willen zij dat meer bedrijventerreinen duurzaam worden ingericht en natuurinclusief en klimaatbestendig zijn. Dit vraagt om een grote verandering op vele bedrijventerreinen en concreet om gerichte actie door bedrijven om meer groen-blauw te worden. Samen met ondernemers gaan we voor een gezonde werkomgeving.

Wat willen we gaan we doen?
We zullen events in de vorm van excursies organiseren op inspirerende en vooruitstrevende groen-blauwe bedrijventerreinen door heel Nederland. Op deze events zullen wethouders, beleidsmakers, NGO’s en ondernemers bij elkaar komen. We starten de event tour op de High Tech Campus in Eindhoven.

Meld je hier aan

Start evenement in Noord-Brabant
De High Tech Campus in Eindhoven heeft bijvoorbeeld als ambitie het meest duurzame bedrijventerrein van Europa te zijn in 2025. Voor het start evenement in Noord-Brabant zijn toezegging van van voorbeeldprojecten waaronder Philips-Best en Interpolis. We nodigen bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincie uit voor dit event. Alleen samen maken we Nederland groener en blauwer.

Voorlopig programma (o.l.v.Margot Ribberink, ambassadeur Stichting Steenbreek)

  • 13.30 uur Inloop
  • 13.45 uur Welkom wethouder Rik Thijs
  • 14.05 uur Noodzaak van het inrichten van groen-blauwe maatregelen op bedrijventerreinen, korte ‘wetenschappelijke’ verkenning
  • 14.15 uur Praktijkvoorbeelden uit Brabant, o.a. door Philips, Interpolis en MKB uit Brabant
  • 15.00 uur Rondleiding HTC terrein
  • 16:00 uur Toolkits, vragen en matchmaking MKB
  • 16.15 uur Borrel en einde

Praktische informatie
Datum: 10 oktober van 13.30 tot 16.30
Locatie: High Tech Campus in Eindhoven
Kosten: geen