Inheemse Zaaiweek: waarom je inheemse planten in het najaar zaait

In het voorjaar krijgt iedereen ‘tuinkriebels’ en gaat zaaien. Maar juist het najaar is het beste moment om inheemse zaden te zaaien. 

Waarom zaaien in het najaar?
Planten in de natuur laten in de nazomer en het najaar hun zaad vallen. De zaden van sommige planten zijn berekend op een koude periode. De zaadjes wachten in feite af tot het voorjaar komt en ze kunnen dan gaan kiemen. Weer andere planten ontkiemen in de herfst en gaan als plantje de winter in. Dat gaat goed omdat de bodem nog warm en vochtig is i.t.t. het voorjaar.

Waarom zijn inheemse planten belangrijk?
Inheemse planten zijn een goede voedingsbron voor vele bijensoorten en andere insecten. Zo is de Kattenstaartdikpoot bijvoorbeeld afhankelijk van de Grote kattenstaart die vaak in oevers groeit.

Zaai mee tijdens de Inheemse zaaiweek
Omdat je inheemse planten het beste in het najaar zaait, organiseren we van 26 september tot en met 2 oktober de Inheemse Zaaiweek. Doe ook mee en zaai inheemse zaden voor de bijen en de biodiversiteit!

De Inheemse Zaaiweek is een initiatief van Gardeners’ World, Stichting NL Bloeit, De Bijenstichting en kweker en leverancier van wildebloemenzaden Cruydt-Hoeck. Lees meer over de inheemse zaaiweek.

De inheemse zaaiweek sluit ook naadloos aan op het vergeten plantseizoen.