Symposium Vogelbescherming NL: Samen bouwen aan een groene toekomst

De afgelopen jaren hebben de vijf grote Brabantse gemeenten samen met Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging opgeroepen om te investeren in een gezonde leefomgeving en in te zetten op natuurinclusief bouwen en -inrichten. Tijdens deze bijeenkomst (ook te volgen via livestream) blikken we terug op wat er de afgelopen jaren allemaal aan 'groene kwaliteit' is […]

Nationale Klimaatweek 31 okt – 6 nov

Veel Nederlanders zijn al goed bezig en besparen energie. Dit is het moment om bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten en meer te besparen. Veel overheden, bedrijven en huishoudens helpen al mee en leven steeds duurzamer. Dat is goed voor ons allemaal, een groener Nederland én onze portemonnee. Maar er moet nog veel […]

Roadshow Biodiversiteit in Assen

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, Stichting Steenbreek en IPC Groene Ruimte organiseren dit jaar in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Roadshow Biodiversiteit onder de titel ‘Aan de slag met biodiversiteit’. Het doel is om beleidsambtenaren, bestuurders en politici praktische handvatten aan te bieden om de biodiversiteit in de eigen fysieke […]

Wereld Bodem Dag

Ook in 2021 is 5 december niet alleen een dag van de Sint, maar wereldwijd de dag van de bodem! Belangrijk: even stil staan (op die bodem) en denken aan het belang van die onmisbare 'voedingsbodem' onder onze maatschappij. Bekijk daarom onze pagina over wat het belang van de bodem en wat jij kan doen. […]

Inspiratiewebinar over het belang biologische bloembollen in de openbare ruimte

Online

In 1 uur tijd praten we u bij over wat de meerwaarde van biologische bloembollen is t.o.v. de gangbaar gekweekte bollen. Bij de kweek van biologische bloembollen wordt er namelijk geen gebruik gemaakt van chemische middelen en kunstmest. Dit is goed voor de biodiversiteit boven en in de grond, zo herstelt het bodemleven zich.

Webinar Nederland Zoemt donderdag 1 december

Nederland Zoemt organiseert op donderdag 1 december het webinar ‘Laat jouw gemeente zoemen’.  Wil jouw gemeente graag bijvriendelijk worden, maar blijkt dat in de praktijk nog best lastig? Tijdens dit webinar wordt de aanpak van gemeente Arnhem, de bijvriendelijkste gemeente van 2022, toegelicht. Daarnaast leer je meer over de relatie tussen landbouw en biodiversiteit binnen […]

Roadshow Biodiversiteit in Hof van Twente

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, Stichting Steenbreek en IPC Groene Ruimte organiseren dit jaar in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Roadshow Biodiversiteit onder de titel ‘Aan de slag met biodiversiteit’. Het doel is om beleidsambtenaren, bestuurders en politici praktische handvatten aan te bieden om de biodiversiteit in de eigen fysieke […]

Steenbreek Expertmeeting: het grote belang van biodiversiteit

Een sterke biodiversiteit is essentieel voor het (voort)bestaan van plant, dier en mens. Ondanks dit grote belang staat biodiversiteit al jaren onder druk. De grootste uitdaging ligt in het verhogen van bewustwording voor de ernst en urgentie van biodiversiteit. Er is veelal onvoldoende bewustzijn.

Week van de Groene Tuin

Een groene tuin: daar word je toch vrolijk van? In de week vóór Pasen delen we tijdens de Week van de Groene Tuin elke dag verschillende groene én duurzame tips. Door je tuin, balkon of straat te vergroenen en te verduurzamen zorg je voor minder wateroverlast en hittestress die worden veroorzaakt door het veranderende klimaat. Met […]

Expertmeeting: Watervriendelijke, maar muggenvrije tuin

Marieta Braks, medisch entomoloog bij RIVM, deelt de actuele stand van zaken rondom infectieziekten veroorzaakt door muggen. Voor overheden ligt  een belangrijke rol weggelegd om te zorgen voor de juiste voorlichting naar bewoners.

Expertmeeting: Het grote belang van Biodiversiteit

Items die tijdens deze meeting aan bod komen: Waarom is biodiversiteit zo belangrijk? Het is meer dan alleen het versterken van flora en fauna. Biodiversiteit is de basis van ons bestaan en het is onlosmakelijk verbonden met andere grote opgaven waar we mee te kampen hebben, zoals klimaatverandering en de stikstofcrisis Deskundigheid is daarbij van […]

Nationale Tuinvogeltelling

Tel in het laatste weekend van januari een half uur de vogels in de tuin of op het balkon! De Nationale Tuinvogeltelling levert een momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. In combinatie met de resultaten van andere jaren en met andere tellingen levert dit een beeld van de ontwikkelingen in […]