Week tegen Eenzaamheid

In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit.

Eerste Nationale Bloembollenweekend

In het weekend van 7 en 8 oktober  wordt voor het eerst het Nationale Bloembollenweekend gehouden. De campagne, die is opgezet in samenwerking met Stichting Steenbreek en Stichting The Pollinators, is bedoeld om het planten van bloembollen in het najaar te promoten en zo te zorgen dat hommels en bijen in het voorjaar voldoende voedsel […]

NATIONALE GROENDAG IN HET OPENLUCHTMUSEUM IN ARNHEM

Arnhem Hoeferlaan 4, Arnhem

Gemeente Arnhem, provincie Gelderland en Stichting Steenbreek nodigen je graag uit voor de Nationale Groendag 2023 op 11 oktober. We hebben een inspirerend en actueel programma samengesteld! Het thema van de dag is ‘Hoe radicaal te vergroenen in de verdichte stad’.

Nationale klimaatweek

Doe ook iets voor een beter klimaat De Nationale Klimaatweek is dit jaar van 30 oktober t/m 5 november 2023. We moedigen burgers, bedrijven en gemeenten aan om iets te doen voor een beter klimaat. Dat doen we tijdens deze week, maar ook de rest van het jaar. Het klimaat heeft jou het hele jaar […]

Treevember

Treevember is dé maand waarin voedselbossen in de spotlights staan. Voedselbossen zijn een ideale habitat voor bestuivende insecten, maar ze bieden nog veel meer voordelen, bijvoorbeeld voor voedselproductie, natuurontwikkeling, klimaat en biodiversiteit.

Kennisbijeenkomst over verplanten van grote bomen in Almere

Het verplanten van grote bomen is een duurzame manier van omgaan met ons groen. In plaats van bomen te kappen, kan de waarde van een boom behouden blijven door hem te verplanten naar een andere plek. Vakblad Groen en Stichting Steenbreek organiseren in samenwerking met gemeente Almere en Nationale Bomenbank op 31 oktober 2023 een kennisbijeenkomst over […]

Opening Boomfeestdag

Op woensdag 15 november openen we met de Nationale Boomfeestdag in de gemeente Amstelveen het Boomfeestseizoen 23/24.

Kennisbijeenkomst Natuurinclusieve en Hittebestendige Stad

Amersfoort Paulus Borstraat 41, Amersfoort, Nederland

De leefbaarheid van steden wereldwijd wordt bedreigd door de voorspelde toename van hittegolven en het ontbreken van een duidelijk overzicht van waar actie moet worden ondernomen om dit aan te pakken. Hittestress schaadt vitale stedelijke functies, treft de lokale economie en brengt risico's voor de gezondheid van burgers met zich mee.

Wereld Bodemdag

Om aandacht te vragen voor dit toenemende probleem dat bodemslijtage is, is Wereld Bodem Dag in het leven geroepen. In 2002 werd voor het eerst het belang van een wereldwijde Bodemdag geopperd, geïnitieerd door the International Union of Soil Sciences (IUSS). Op 5 december 2014 vond de eerste officiële editie plaats, ingesteld door de Verenigde Naties. […]