Meer inzicht in waarde van bomen

Bomen hebben veel positieve effecten op onze woon- en leefomgeving. Ze zorgen bijvoorbeeld voor verkoeling, zuiveren de lucht en vergroten de biodiversiteit. Maar hoe groot zijn deze boombaten nu werkelijk? Om dit inzichtelijk te maken is de BomenMonitor in de Pientere Tuinen App opgenomen.

Deelnemers van Pientere Tuinen krijgen daarmee toegang tot de rijke database van de BomenMonitor en krijgen inzicht in de baten van de bomen in hun tuin. Wij vragen Arjen Hof, medeoprichter van WeCity en Joost Verhagen, directeur van Cobra Groeninzicht, de ontwikkelaar van de BomenMonitor, naar deze samenwerking.

“Bij Pientere Tuinen hebben deelnemers een sensor in hun tuin die de temperatuur en bodemvochtigheid meet. Deze gegevens worden zichtbaar gemaakt in een persoonlijk dashboard van de tuinbezitter. Eén van de doelen is om meer inzicht te krijgen in hittestress, verdroging en wateroverlast. Om de interpretatie van de gegevens te verbeteren, is het erg nuttig om te weten of er bomen in de omgeving van de sensor staan. Via de BomenMonitor maken wij dat nu inzichtelijk”, vertelt Arjen Hof, mede-initiatiefnemer van het project.

“De BomenMonitor heeft alle honderd miljoen bomen van Nederland, in de publieke en private ruimte, in kaart gebracht op basis van luchtfoto’s, laserscandata en satellietbeelden”, gaat Verhagen verder. “Speciaal voor het project Pientere Tuinen zorgen wij samen met WeCity dat de baten van een boom inzichtelijk worden gemaakt voor de tuineigenaar. Deze baten zijn afhankelijk van bijvoorbeeld de boomsoort, boomgrootte en standplaats. Dit is dus voor iedere boom verschillend. Deze gegevens zijn nog niet voor elke boom bekend. Om de BomenMonitor te verrijken met deze data is de hulp van de tuinbezitters van Pientere Tuinen een geweldige aanvulling”.  

Door deze samenwerking worden de meetresultaten van Pientere Tuinen eveneens verbeterd. “Tuinbezitters kunnen via hun persoonlijke dashboard van Pientere Tuinen ontbrekende gegevens van een boom aanvullen”, geeft Verhagen aan. “En ze kunnen bijvoorbeeld ook een nieuwe boom, die nog niet in de BomenMonitor staat, toevoegen. Hierdoor krijgen wij een nog completer beeld van het Nederlandse bomenbestand. En dat is belangrijk om te bepalen hoe klimaat- en toekomstbestendig ons bomenbestand is.” “Wij kunnen op die manier onze meetgegevens beter interpreteren, onze tuinbezitters beter van informatie en tips voorzien om hun tuin te vergroenen én inzicht geven in het effect van een boom op hun leefomgeving. Een mooie toevoeging om ons doel om 10% meer groene tuinen in Nederland te realiseren, te behalen”, aldus Arjen Hof.