Onze Bomen op de Nationale Groendag

Gemeente Almere, Staatsbosbeheer, Pius Floris Boomverzorging en IVN  Natuureducatie hebben de handen ineen geslagen. Samen hebben het pilotproject Onze Bomen opgezet met als doel de bewustwording rondom (de waarde van) bomen te vergroten.

We dagen bewoners uit om zelf aan de slag te gaan met de bomen in hun directe omgeving. Iedereen die dat wil kan via een digitaal formulier data aanleveren over een boom (of meerdere bomen). Daarnaast gaan getrainde vrijwilligers- groenambassadeurs- ook aan de slag om die bewoners te activeren en ondersteunen en zelf ook informatie te verzamelen.

iTree
Alle verzamelde informatie wordt in iTree ingevoerd. iTree is een softwareprogramma dat is ontwikkeld door de USDA Forest Service met verschillende partners. iTree berekent onder andere hoeveel CO2-opname, fijnstofbinding en hemelwaterregulering er door groen plaatsvindt. Hierdoor krijgen we informatie over het bomenbestand in Almere. En nog belangrijker: we maken de waarde van groen in de directe woonomgeving van bewoners inzichtelijk. Ook laten we zien hoe die waarde daarvan wordt versterkt door het verstevigen van een groen netwerk. En we brengen de waarden over aan de inwoners van Almere en andere belangstellenden. We activeren bewoners om dat groen te gebruiken en te versterken. We hebben de ambitie om na afloop van de pilot in Almere Onze Bomen ook in andere gemeenten uit te rollen.

In 2023 gaat deze campagne van start. Dit jaar gebruiken we om de invoerapplicatie te testen en vrijwilligers te werven. Tijdens de  Nationale Groendag op 27 september 2022 geven we graag een toelichting op het project, waarna we naar buiten gaan om eigenschappen van bomen op te meten en in te voeren!

Voor meer informatie ga naar Over Onze Bomen | IVN