Ook Hollands Kroon vanaf nu Steenbreekgemeente

Als gemeente zet Hollands Kroon ook andere stappen richting een groene en gezonde leefomgeving. Samen met andere gemeenten uit de Noordkop hebben ze de Strategie Klimaatadaptatie Noordkop geschreven, waarin wordt beschreven wat de ambitie is en welke stappen ze de komende vijf jaar gaan zetten. Lokaal zetten ze acties op om te voldoen aan deze strategie. Een paar voorbeelden zijn:

  • 500 extra bomen per jaar planten
  • Het gesprek aangaan met ondernemers over het verduurzamen van bedrijventerreinen.
  • Starten van extra participatietrajecten met team Kernbeheer, waarbij inwoners zelf openbaar groen kunnen beheren.
  • Starten met de WatZr-campagne om inwoners bewust te maken van klimaatverandering en te stimuleren eerste stappen te zetten.

Bonkte Lieuw in Hippolytushoef is voorbeeldstraat
Vrijdag 29 oktober bracht wethouder Theo Groot een bezoek aan een mooie groene straat: de Bonkte Lieuw in Hippolystushoef. Bewoners zijn daar samen aan de slag gegaan met het aanleggen van mooie bloemperkjes. Theo overhandigde een grote straatvlag aan initiatiefneemsters Ans Homan-Huizing. Hij gaf daarbij aan: “We zien hier een prachtig voorbeeld van hoe we een straat klimaatbestendig kunnen inrichten. Het vergroenen van de straat zorgt voor een fijne leefomgeving, een plek waar je graag thuiskomt en een plek waar regenwater makkelijker wegstroomt en hittestress tegen wordt gegaan. Hopelijk zien wij de komende jaren meer groene straten in Hollands Kroon.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over een klimaatbestendig Hollands Kroon op https://duurzaam.hollandskroon.nl/duurzaam/klimaatbestendig/.