Operatie Steenbreek en Boomfeestdag gaan samen voor groen

Stichting Nationale Boomfeestdag en Operatie Steenbreek werken vanaf deze maand samen om binnen de gemeenten meer aandacht te vragen voor vergroening.

Op de traditionele Boomfeestdag planten jaarlijks 100.000 kinderen in ruim 290 gemeenten 200.000 bomen en struiken. Aan Operatie Steenbreek doen op dit moment 95 gemeenten mee. Samen gaan beide stichtingen zich ervoor inzetten dat gemeenten bomen aanbieden aan haar inwoners en hen stimuleren dat deze vervolgens worden geplant door en met kinderen. De gemeente leert de kinderen over de waarde van bomen in hun leefomgeving, terwijl de kinderen, op hun beurt, de gemeente helpt bij de vergroening van tuinen én bij het behalen van de (verplichte) Klimaatdoelen-2020. In de Klimaatakkoorden van 2015 en 2016 is de aanplant van bomen en bossen namelijk nadrukkelijk opgenomen als een klimaatmaatregel. Wilt u meer weten: info@boomfeestdag.nl of info@operatiesteenbreek.nl