Oude IJsselstreek wil stappen maken met vergroening

Gemeente Oude IJsseltreek heeft zich aangesloten bij Stichting Steenbreek. Volgens wethouder Ria Ankersmit is Steenbreek een goede partner om inwoners te betrekken bij vergroeningsacties in de gemeente.

Gemeente Oude IJsselstreek bestaat uit vijftien kernen met in totaal circa 40.000 inwoners. Het behoort qua oppervlakte tot de grotere gemeenten in Gelderland. In de gemeente zijn volgens Ankersmit nog veel gebieden die behoorlijk versteend zijn zoals de drie bedrijventerreinen, maar ook in de kernen Ulft, Gendringen, Terborg/Silvolde en Varsseveld kan volgens Ankersmit een vergroeningsslag gemaakt worden.

Droge zomers
‘Met de drie droge zomers in de afgelopen jaren zijn we ons er steeds meer bewust van geworden hoe belangrijk het is voor vergroening te zorgen in met name de openbare ruimte. Dat is een grote opgave waar we als gemeente voor staan; maar het is niet alleen een zaak voor de gemeente, we hebben daarbij ook de inwoners nodig. Als je iedereen bewust wilt laten zijn van de bijdrage die geleverd kan worden, hoe klein ook, dan is Stichting Steenbreek een goede partner om inwoners erbij te betrekken en ook de bewustwording continu in het vizier te houden. Steenbreek blijft ons helpen om het op de agenda te houden met mooie toegankelijke acties.’

Actie Ulft
In november werd door de gemeente Oude IJsselstreek samen met Steenbreek en het waterschap al de eerste actie gehouden in een woonwijk in Ulft: Tegel eruit, plant erin. ‘Een prachtig mooie actie. Daarbij hebben we als gemeente de planten beschikbaar gesteld, zoals vlinderstruiken en eetbare planten als frambozen en blauwe bessen, zodat niet alleen de bijtjes er wat aan hebben, maar ook de mensen zelf. De tegels moesten ook daadwerkelijk ingeleverd worden en firma Dusseldorp heeft die meegenomen en gebruikt die weer als fundering voor een project.’

Klimaatstresskaarten
Oude IJsselstreek is al langer bezig met het klimaatadaptatie; volgens Ankersmit is de gemeente met elk initiatief en elke ontwikkeling in de openbare ruimte bewust bezig met dit thema waarbij de klimaatstresskaarten een belangrijke leidraad zijn. Deze kaarten zijn gemaakt op initiatief van het Afvalwaterteam Etten waarin de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en waterschap Rijn en IJssel samenwerken.

Verder is de gemeente actief betrokken bij het ‘Programmaplan aanpak droogte Achterhoek’ van de provincie Gelderland, en de Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) die zich bezighoudt met onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.