Agenda Roadshow ‘Aan de slag met biodiversiteit’

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland, Stichting Steenbreek en IPC Groene Ruimte organiseren dit jaar in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Roadshow Biodiversiteit onder de titel ‘Aan de slag met biodiversiteit’. Het doel is om beleidsambtenaren, bestuurders en politici praktische handvatten aan te bieden om de biodiversiteit in de eigen fysieke leefomgeving te herkennen en te vergroten.

Een sterke biodiversiteit is essentieel voor het (voort)bestaan van plant, dier en mens. Het draagt mede zorg voor schoon water, voedsel, grondstoffen, medicijnen, vruchtbare grond en een gezond en veerkrachtig ecosysteem. Het is de basis voor klimaatadaptatie, waterberging, voorkomen hittestress, CO2 vermindering en diverse andere actuele thema’s.

En toch staat die biodiversiteit al jaren onder druk. De soortenrijkdom neemt zowel landelijk als wereldwijd snel af. Dit zet een sneeuwbaleffect in gang: met elk soort dat verdwijnt, komen direct talrijke andere soorten (waaronder de mens) in gevaar.

Om dit effect een halt toe te roepen, starten IPC Groene Ruimte, Stichting Steenbreek en Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland en een zestal sessies. Ambtenaren, bestuurders en politici en andere geïnteresseerden in biodiversiteit wordt concreet advies aangereikt om zelf mee aan de slag te gaan.

Agenda Roadshows

  • Donderdag 7 juli vanaf 13:00 in Ede
  • Woensdag 7 september vanaf 13:00 in Den Haag
  • Dinsdag 4 oktober vanaf 13:00 in Laarbeek
  • Dinsdag 8 november vanaf 13:00 in Assen
  • Dinsdag 6 december vanaf 13:00 in Hof van Twente

Klik hier voor aanmelding en meer informatie over de roadshows.

Wat houdt de roadshow in?
De grootste uitdaging bij ligt in het verhogen van bewustwording voor de ernst en urgentie van biodiversiteit. Er is veelal onvoldoende bewustzijn binnen de eigen organisatie, bij samenwerkingspartners en bij burgers. Dit blijkt onder andere uit de recente resultaten van de enquête van Stichting Steenbreek.

Tijdens de Roadshow leren deelnemers dan ook over huidige problematiek van verslechterde-, maar vooral ook over de waarde van gezonde biodiversiteit. Vanuit hun eigen instapniveau leren zij naar een gebied te kijken om er de kansen voor het versterken van de biodiversiteit in te herkennen en in kaart te brengen. Dit gebeurt met de Meetlat Biodiversiteit.

Centraal staan herkenbare voorbeelden, oplossingen en tips die door deelnemers gelijk bruikbaar zijn in hun eigen werkomgeving. De gehele Roadshow is bedoeld om dichtbij de basis en voorwaarden voor biodiversiteit te blijven en via eenvoudige voorbeelden tot kennisvergroting te komen. Iedereen is daarbij welkom om deel aan te nemen. In elke roadshow wordt een specifiek aspect van biodiversiteit belicht. De inleidingen op de verschillende thema’s kunnen online door iedereen die dat wil, worden gevolgd. Met de “live aanwezigen” wordt vervolgens een specifieke casus uitgewerkt.

Wat levert de roadshow op?
Alle Roadshow sluiten af met het meegeven van concrete handvatten die helpen bij verschillende uitdagingen in het werkveld: het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen, het vertalen van beleid naar realiseerbare planvorming en het waarborgen van de uiteindelijke projectrealisatie. Deelnemers ontvangen aan het einde van het jaar de publicatie ‘Aan de slag met biodiversiteit’. In deze handleiding, mede opgesteld door Wageningen University & Research, staan allerlei handige aandachtspunten voor management en directie, maar ook voor ontwerpers, planvormers en beheerders.

Na het bijwonen van de Roadshow zien deelnemers hoe belangrijk het is om door een hele organisatie goed samen te werken om serieus met biodiversiteit aan de slag te gaan. De Roadshow gaan daarmee voorbij aan enkel het beschermen van diersoorten op de Rode Lijst. De organisatoren willen meegeven dat de aanpak veel breder en integraler in elkaar zit.

Agenda, locaties en aanmelden
Meer informatie over de Roadshow, zoals exacte data en hoe u zich kan aanmelden, vindt u hier op de website van het evenement.