Steenbreek Atlas biedt gemeenten handelingsperspectief

Gemeenten kunnen vanaf nu beschikken over de Steenbreek Atlas. Een interactief dashboard met 2D-kaarten over de mate van verstening van tuinen en de openbare ruimte én klimaatinformatie. De Steenbreek Atlas wordt ondersteund met een 3D-component. De digitale atlas is ontwikkeld door Cobra Groeninzicht en wordt door Stichting Steenbreek aangeboden aan de aangesloten gemeenten.

Cobra Groeninzicht is een adviesbureau dat werkzaam is in de groene leefomgeving. Een paar jaar geleden maakte het ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan infographics waarop te zien is in hoeverre gebieden, wijken, buurten en straten zijn versteend. Deze kaarten werden als cadeau aan Stichting Steenbreek gegeven.
Nu heeft Cobra Groeninzicht nieuwe kaarten gemaakt, waarbij de breedte aan onderwerpen veel groter is dan bij de vorige kaarten. Met de nieuwe kaarten wordt de versteningsgraad, in private tuinen en in openbaar gebied, veel meer in een context geplaatst. Bij de kaart is ook een extra laag toegevoegd waarmee het toekomstperspectief duidelijk en inzichtelijk gemaakt wordt. Daarvoor is gebruikgemaakt van de rapporten over klimaatverandering van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties.

Een afbeelding uit de demo van de Steenbreek Atlas

Atlas biedt kansen
“De kaarten zijn nuttig voor de politiek, beleidsmakers en bewoners omdat het zowel de problemen als de kansen in kaart brengt”, zegt Joost Verhagen, directeur van Cobra Groeninzicht. “Voor gemeenten is het belangrijk dat zij inzicht krijgen in de omvang van de problemen op het gebied van verstening en dat brengt de Steenbreek Atlas in beeld. Daarmee heb je als beleidsmakers en beheerders ook gelijk de ‘kansgebieden’ in beeld.” De Steenbreek Atlas die weer aan Stichting Steenbreek wordt aangeboden, geeft Cobra Groeninzicht, zoals Verhagen zegt, de mogelijkheid om als adviesbureau een steentje bij te dragen aan het vergroenen van Nederland.
De Steenbreek Atlas werkt met een dashboard; daarnaast is er een separate viewer voor een 3D-component. “Voor niet-geoefende kaartlezers is het vaak lastig om de informatie te interpreteren. Met de 3D-mogelijkheid kijk je niet óp een kaart met informatie, maar maak je onderdeel uit van de omgeving en zie je op straatniveau de verstening. Hierdoor kunnen mensen waarschijnlijk sneller hun omgeving en de problemen herkennen”, zegt Verhagen.

Bekijk hier meer informatie over de Steenbreek Atlas.

Inlogcode
Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek, is blij met het nieuwe product dat aangeboden wordt aan de bij de stichting aangesloten gemeenten. Gezien de complexiteit van het samenstellen zullen zij daarvoor een bedrag moeten neertellen. De gemeenten krijgen dan een inlogcode voor een website waarop de kaarten te zien zijn. “Aan de hand van deze data kunnen gemeenten heel gericht vergroeningsacties gaan voeren. De kaarten laten namelijk zien waar de urgentie het hoogst is. De mate van vrijblijvendheid gaat er op deze manier vanaf.”

Voor meer informatie over de Steenbreek Atlas kunnen gemeenten contact opnemen via info@steenbreek.nl