Talkshow De Groene Stad: Natuurinclusief Bouwen en Omgevingsvisie

De afgelopen maanden hebben Stichting De Groene Stad, ExpoProof, NL Greenlabel en Stichting Steenbreek een omnichannel programma ontwikkeld om de transitie naar een natuurinclusieve samenleving te versnellen. Vorig jaar is door de organiserende partijen daartoe een coalitie gevormd die een gezamenlijke oproep heeft gedaan aan drie ministeries om ‘Natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen’. Donderdag 3 december wordt daarom de campagne gestart met een informatieve en inspirerende talkshow van 10.30 tot 11.30 uur tussen overheden en de ‘groene’ en ‘grijze’ sector.

Er worden concrete icoonprojecten benoemd die uitblinken in thema’s zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, natuurinclusiviteit, biodiversiteit en integraliteit (de Omgevingsvisie). Zo kunnen we laten zien dat er al goede dingen gebeuren en dat het kan. Tijdens de talkshow komen diverse betrokkenen aan het woord, variërend van beleid, gebouw of landschapsarchitectuur, beheer, beplanting en circulariteit. Vanuit diverse disciplines wordt de waarde van biodiversiteit en natuur in de woon- en werkomgeving inzichtelijk gemaakt.

De eerste twee icoonprojecten die worden getoond zijn: De woonwijk Parijsch in Culemborg en het gebied Kerckebosch in Zeist. Aan tafel zitten onder andere Jelle de Jong (directeur IVN) en Harwil de Jonge (directeur Heijmans) om een uniek inkijkje te geven op deze prachtige projecten.

Van Lessons Learned tot Routekaart
De komende maanden worden meerdere icoonprojecten online gedeeld. Alle lessons learned worden verzameld in een Routekaart. Dit eindproduct wordt door de organiserende partijen gezamenlijk aangeboden aan Minister Schouten. Dit overhandigingsmoment vindt plaats in een nader te plannen online talkshow of live tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte 22-23 september 2021.

Reserveer donderdagochtend 3 december van 10.30– 11.30 uur alvast in de agenda, het complete programma volgt op korte termijn.
Via dit formulier is het al mogelijk om aan te melden voor de talkshow.