Talkshow: Belang van een levende bodem

Donderdag 10 juni van 11.00 tot 12.00 uur organiseert Stichting Steenbreek een talkshow over het belang van een levende bodem. Onder het Maaiveld is een programma van IUCN NL, De Vlinderstichting, NIOO-KNAW en het Centrum voor Bodemecologie. Deze organisaties werken samen aan een structurele verandering in de omgang met onze waardevolle bodem.

De afnemende bodembiodiversiteit heeft drastische gevolgen voor de samenleving en de economie. Denk aan wateroverlast in stedelijk gebied, hittestress en bomen en struiken die verdrogen. En ook de opmars van bijvoorbeeld de eikenprocessierups, die op veel plekken mede door gebrek aan natuurlijke vijanden kan uitgroeien tot een plaag voor de mens. Gemeenten, waterschappen, provincies, hoveniers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven: iedereen kan een bijdrage leveren aan het herstel van het bodemleven in Nederland.

Sprekers
Wat betekent een levende bodem? En hoe kunnen we een gezonde bodem creëren op verschillende schalen: van kavel, straat, buurt, wijk, stadsdeel naar stedelijk niveau om te komen tot een leefbare omgeving. Hoe gaan we om met de toenemende ruimtevraag voor ‘rode functies’ terwijl ‘groen’ en ‘blauw’ gewenst is in het kader van het oogpunt van leefbaarheid, klimaatverandering en biodiversiteit. Wat is de rol van gemeenten en projectwikkelaars? De volgende genodigden gaan hierover in gesprek:

  • Marcel Bayer – Hoofdredacteur Vakblad ROm en Stadszaken.nl
  • Arda van Helsdingen – Bureau Waardenburg
  • Esther Bos – Heijmans
  • Albert Vliegenthart – De Vlinderstichting
  • Marcel Wenker – Gemeente Arnhem

Aanmelden 

Meld je vandaag nog aan voor deze talkshow op donderdag 10 juni van 11.00 tot 12.00 uur. Deelname is gratis. Daags voor de talkshow wordt een link toegestuurd om het programma te bekijken. De talkshow wordt opgenomen en is achteraf terug te kijken via steenbreek.nl

Onder het maaiveld
Deze talkshow vindt plaats in het kader van het programma Onder het Maaiveld. Een samenwerking tussen IUCN NL, NIOO-KNAW, De Vlinderstichting en het Centrum voor Bodemecologie en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Nationale Postcodeloterij.