Tuinonderzoek: 81% wil iets extra’s doen voor de natuur

Uit het Nationaal Tuinonderzoek blijkt dat ‘de groene tuin’ zeer actueel is. Aan een onderzoek van Natuurmonumenten deden tot nu toe bijna 44.000 mensen mee van wie 81 procent liet weten een extra inspanning te willen doen ten behoeve van de natuur. Als in de tuinen meer ruimte komt voor natuur, profiteren veel planten en dieren daarvan.

 Door de coronacrisis lijkt een herwaardering van de natuur te ontstaan volgens Natuurmonumenten. Dat uit zich niet alleen in een toename van het aantal bezoekers aan natuurgebieden, maar ook in de manier waar mensen met hun tuin omgaan. Om te kijken of er ruimte voor natuur is in de Nederlandse tuinen en deelnemers te motiveren hun tuin te vergroenen, houdt Natuurmonumenten een onderzoek; in Nederland is ruim 56.000 hectare grond privétuin.

Nederlandse en internationale onderzoeken tonen aan dat de populatie insecten dramatisch afneemt met verstrekkende gevolgen. Zonder bomen geen bloesem, zonder bloesem geen insecten, zonder insecten geen vogels. Juist die variatie is belangrijk om alles in evenwicht te houden. Dat geldt ook voor de privétuinen. ‘De inrichting van tuinen is, zeker binnen de stedelijke omgeving, voor biodiversiteit zeer belangrijk’, zegt Mathiska Lont, boswachter bij Natuurmonumenten op de website van de organisatie.

Insectenhotel
In het onderzoek geeft 81 procent van de respondenten aan minimaal één actie extra te willen doen voor de natuur. Voorbeelden zijn een rommelhoekje maken, een waterbak neerzetten, en een nestkast of insectenhotel ophangen. Die kleine aanpassingen zijn voor het leefgebied van dieren van grote waarde; onder meer koolmezen, egels, bijen en vlinders vinden zo voedsel, veiligheid en de mogelijkheid om zich voort te planten.

Uit de enquête blijkt dat ouderen vaak een groenere tuin hebben: 67 procent van de respondenten ouder dan 50 jaar heeft minder dan de helft van de tuin betegeld, tegenover 48 procent van de mensen jonger dan 50 jaar. 63 procent van die laatste leeftijdsgroep geeft aan van plan te zijn het komend jaar bestrating of schuttingen te vervangen door groen.

Betegeld
De respondenten geven aan dat ruimtegebrek vaak een reden is om een flink stuk van de tuin betegeld te houden, waardoor er minder ruimte is voor planten. Volgens Lont is een mogelijkheid om dan de hoogte in te gaan. Van degenen die nu nog een kale schutting of muur hebben, geeft 60 procent aan die het komend jaar te willen laten begroeien (53%) of te vervangen door struiken of een heg (6%). Volgens Lont biedt een klimop, die nauwelijks meer ruimte inneemt dan een kale schutting, meer verkoeling en is het voor veel vogels een goede plek om een nestje te bouwen.

Het tuinonderzoek van Natuurmonumenten kan nog tot 30 juni worden ingevuld via www.natuurmonumenten.nl/tuinonderzoek.