Uitnodiging: Verder bouwen aan Groen en Blauw in de Stad

In de City Deal Waarden van Groen en Blauw in de stad zijn tools ontwikkeld om de waarden van groen en blauw beter (in geld) uit te drukken. Dit maakt het makkelijker om deze waarden mee te wegen in besluitvormingsprocessen. In de city deal werkten zeven steden samen met het Rijk en andere partners.

De bovenstaande partijen ontwikkelden de TEEB-stad tool verder richting een GroeneBatenPlanner en voerden pilots uit. Binnen een Community of Practice wisselden ze kennis en informatie uit over waarde van Groen en Blauw, participatie en verschillende waarderingstools. De eindresultaten van deze City Deal presenteren ze op de Dag van de Stad op 28 oktober 2019 in Den Haag van 10.30 tot 11.15 uur in de Kilimanjarozaal.

Wilt u aanwezig zijn, schrijf u dan in voor de Dag van de Stad via www.dedagvandestad.nl
Contact: ineke.vanvliet@rvo.nl

Vervolg
Hoewel de City Deal stopt, overheerst bij de partners het gevoel nog niet ‘klaar’ te zijn. De partners hebben behoefte om verder in te gaan op nut en gebruik van de verschillende tools, om waarden in meer dan geld uit te drukken en de communicatie hierover naar diverse belanghebbende partijen verder uit te werken. De vraag ‘hoe we (nog) sneller op weg naar een groenblauwe wijk, stad en regio kunnen gaan in een tijd van grote woningbouwopgaven, energietransitie en klimaatverandering’ leeft ook bij de City DealKlimaatadaptatie. Dit raakt aan andere thema’s waarvoor groenblauwe oplossingen van waarde zijn. Denk aan versterking van biodiversiteit, gezondheid, voedsel, sociale samenhang, recreatie, belevingswaarde en vastgoedwaarde.

Als vervolg op de City Deal Waarden van Groen en Blauw in de Stad zoeken vijf van de betrokken steden en hun partners daarom aansluiting bij de City Deal Klimaatadaptatie. Dat doen zij in de vorm van een werkgroep met een aantal pilots. Het ministerie van LNV omarmt deze beweging. Dit biedt de kans om de argumentatiekracht van de City Deal Waarden van Groen en Blauw in de stad te verbinden met het (meer) praktische karakter en de bestuurlijke verbinding van de City Deal Klimaatadaptatie. Op de Dag van de Stad gaat deze samenwerking officieel van start.

Heeft u interesse in een partnerschap met de citydeal Klimaatadaptatie op het thema Waarde van Groen en Blauw? Meld u dan aan voor de Dag van de Stad en kom naar onze eindpresentatie. Op 4 november staat de eerste bijeenkomst van de werkgroep gepland. Meer informatie kunt u krijgen bij de coördinator van de citydeal Klimaatadaptatie Bart Stoffels: bart@stadsstromen.nl

Programma 28 oktober 10.30-11.15 Kilimanjarozaal

 • 10.30 Welkom en introductie
 • 10.35 Ervaringen binnen de CoPs
 • 10.40 De Groene Batenplanner, een plus op TEEB-stad
 • 10.55 Dordrecht, inzet tools bij Sterrenburgerpark en Dordtwijkzone
 • 11.05 Een vervolg
 • 11.10 Reacties uit het publiek
 • 11.15 Afsluiting

De partners:

 • Gemeente Apeldoorn
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Utrecht
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (LNV)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Hogeschool Amsterdam
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL)
 • Branchevereniging VHG
 • Tauw b.v.
 • De coöperatieve Samenleving
 • Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL)
 • NL Greenlabel