Universiteit Utrecht lanceert Nederlands eerste universitaire Tiny Forest

Het Utrecht Science Park is een stukje groener geworden. De Green Office van de Universiteit Utrecht startte daar 21 november met de aanplant van een Tiny Forest: een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit minibos wordt Nederlands eerste Tiny Forest dat in beheer is van een universiteit. Het project is geïnitieerd door twee studenten van de Utrechtse Biologen Vereniging.

Op 21 november 2019 gingen universiteitsmedewerkers en -studenten aan de slag met het planten van vijfhonderd inheemse bomen en planten. Het eindresultaat vergroot de ecologische waarde van de campus en biedt een thuis aan lokale insect-, vogel- en andere diersoorten. Deze week bleek uit een tussenrapportage van het biodiversiteitsonderzoek van IVN Natuureducatie dat Tiny Forests honderden verschillende dieren- en plantensoorten aantrekken.

Onderzoekstegels
De locatie van dit minibos biedt een mooie kans voor onderzoek door het departement Biologie van de Universiteit Utrecht en de studievereniging van Biologie, maar ook door de studenten van de Hogeschool Utrecht, met wie de Universiteit Utrecht het Science Park deelt. De mogelijkheid tot onderzoek in het minibos was vanaf het begin van het project al een leidend principe. Met dit in het vooruitzicht zijn zogeheten onderzoekstegels in het ontwerp geïntegreerd. Deze tegels kunnen door biologiestudenten gebruikt worden om het zich steeds verder ontwikkelende ecosysteem nauwlettend in de gaten te houden, en waardevolle inzichten te verkrijgen over de soortenrijkdom in het minibos.

De optelsom van dit nieuwe minibos met de rijkdom aan kennis en inzet die op het Science Park aanwezig is, gaat ervoor zorgen dat dit Tiny Forest het onderwerp wordt van veel toekomstige onderzoeksprojecten en scripties. Door steeds verder voort te bouwen op geleerde lessen uit eerdere onderzoeken, en de hieruit verkregen kennis te implementeren in natuursituaties op andere plekken in Nederland, kan de universiteit zorgen voor impact op grotere schaal dan haar campus alleen. Het streven is om hiermee een bijdrage te leveren aan het vergroten van biodiversiteit in de rest van Nederland en daarbuiten.

Bron:
www.uu.nl/