Veel animo voor Tuinschetsactie onder nieuwbouwbewoners Velsen

Het aanbod voor een gratis tuinschets voor een groene en biodiverse tuin, is een schot in de roos gebleken voor 26 gezinnen die onlangs hun huis in Hofgeest Buiten in Velsen kregen opgeleverd. Startende ontwerpers verkenden samen met deze bewoners hun behoeften en mogelijkheden voor de invulling van hun tuin, die op dat moment uit enkel zand en stapstenen bestaat. 

Uitgangspunt bij de tuinschetsen vormden de voorkeuren en mogelijkheden van de bewoners, de ligging van de tuin en het budget. De deelnemers werd gevraagd vooraf na te denken over de functie en stijl van de tuin. Is die vooral bedoeld voor spelen, of juist voor ontspanning? En is er een voorkeur voor een mediterrane, moderne of juist landelijke stijl? En hoe zit dat met de tijd die je in het onderhoud van de tuin wilt steken? De beginnende ontwerpers zijn opgeleid in tuinarchitectuur met kennis van ruimtelijk tekenen, compositieleer en beplantingsplannen. Bodem, water en ecologie vormen de basis van deze opleiding, wat inhoudt: kijken naar wat er al is en daarop voortborduren.

De schetssessies zijn een initiatief van gemeente Velsen in samenwerking met Steenbreek en de OntwerpAcademie als onderdeel van de Klimaatweek en de Plant je Mee campagne. Het doel in deze samenwerking is het bevorderen van groene, biodiverse en klimaatadapatieve tuinen. Tuinen die uitnodigend zijn voor insecten, kleine dieren en vogels met bomen, struiken en beplanting die bij extreme hitte verkoelend werken, en bij veel regen helpen het water op te vangen in de bodem. 

Op zaterdag 20 januari organiseert gemeente Velsen opnieuw een tuinschetsdag in Ranzijn tuin & dier. Aanmelden kan via duurzaam@velsen.nl.