Verstenings-infographic voor gemeenten van Steenbreek

Alle bij Stichting Steenbreek aangesloten gemeenten krijgen een infographic waarop te zien is in hoeverre gebieden, wijken, buurten en straten zijn versteend. De infographics zijn gemaakt door Cobra groeninzicht dat 20 jaar bestaat, en ter gelegenheid van dat jubileum geschonken aan Stichting Steenbreek.

 Verstening van tuinen, buurten en wijken vormt een gevaar voor het leefklimaat voor mens en dier. Planten en bomen in plaats van tegels, zorgen voor een hogere biodiversiteit, helpen wateroverlast tegen te gaan en hitte in de stad te verminderen. Stichting Steenbreek wil met acties de leefomgeving vergroenen en ondersteunt de aangesloten gemeenten met een activiteitenpakket om samen met bewoners de tuinen te vergroenen.

Kengetallen
‘Deze infographics zijn een mooi cadeau voor ons want hiermee kunnen we de aangesloten gemeenten een handig instrument in handen geven waarmee de verstening in hun gemeente heel inzichtelijk wordt’, zegt Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek. De infographic geeft belangrijke kengetallen over de mate van verstening in een gemeente. In de online kaartviewer van Cobra groeninzicht kunnen gemeenten die zijn aangesloten in detail zien hoe het met de verstening van de tuinen in hun gemeente is gesteld. Van Dijk: ‘Deze infographic in de vorm van een pdf-bestand is een mooi instrument waarmee gemeenten het gesprek kunnen aangaan met betrokken partijen zoals met vertegenwoordigers van woningcorporaties, bedrijventerreinen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners.’

Impact
Cobra groeninzicht is een adviesbureau dat werkzaam is in de groene leefomgeving. Naast boomtechnisch en ecologisch onderzoek levert het big (green) data zoals landsdekkende temperatuurkaarten, bomen- en groenheidskaarten, vochtstresskaarten en sensorinformatie. Cobra werkt voor gemeentelijke en provinciale overheden, waterschappen en non-profitorganisaties. ‘Wij willen impact hebben op de maatschappij en onze groene leefomgeving beter en toekomstbestendiger maken’, zegt Joost Verhagen, directeur van het in Vianen (NB) gevestigde bedrijf. ‘Ter gelegenheid van ons twintigjarig bestaan hebben we bijvoorbeeld een digitale kaart met 100 miljoen boomkronen weggegeven. Maar we wilden nog iets extra’s doen. Daarom geven we Stichting Steenbreek gedetailleerde infographics over verstening om die onder haar leden te verspreiden.’

Kaart ontvangen?
Alle circa 140 aangesloten gemeenten bij Stichting Steenbreek krijgen de infographic als pdf-bestand. Deze bestanden ontvangt u van uw Steenbreek-consulent. Voor vragen hierover kunt contact opnemen met het secretariaat via info@steenbreek.nl 

Niet aangesloten
Overige gemeenten, die niet meedoen met Steenbreek, die de infographic van hun gebied willen hebben, dienen zich eerst aan te sluiten bij Stichting Steenbreek. Voor meer informatie, neem contact op met het secretariaat via info@steenbreek.nl.

Disclaimer
Disclaimer Versteningskaart-infographic