Wat te doen na Maai Mei Niet?

Ook dit jaar deden weer velen mee met Maai Mei Niet, de campagne van de Bijenstichting, Stichting Steenbreek en Flora van Nederland. De campagne is opgezet om tuineigenaren en gemeenten ertoe te bewegen anders te gaan maaien. Maar wat doe je na de maand mei?

Strak gemaaide gazons zijn funest voor de natuur en de biodiversiteit. Door anders te maaien kunnen tot tien keer meer bijen worden aangetrokken, zo blijkt uit onderzoek. Door om de 3 à 4 weken te maaien krijgen onder meer bijen, kevers, vlinders en hommels meer voedsel. Juist in de maand mei is dit belangrijk, omdat er in het voorjaar minder bloeit dan in de zomer en bijen dus minder te eten hebben.

Door na afloop 1 vierkante meter bloemen van het gazon te tellen, kan de zogenaamde nectarscore worden berekend. Dit jaar zijn er waarschijnlijk minder bloemen geteld. Dat komt onder meer door het natte weer en de vele slakken.

Tips

De vraag is wat te doen na een maandje minder vaak of helemaal niet maaien. Hier een aantal tips.

Maai minder vaak
Om de 3 of 4 weken maaien is ideaal voor de maximale groei van je gras. Door slechts enkele keren per jaar te maaien, bijvoorbeeld in juni en september, geef je boterbloemen, madeliefjes, margrieten, knoopkruid en andere bloemen alle kansen om te bloeien.

Maai gefaseerd terug
Is het gras heel erg lang? Ga er dan de eerste keer over met een sikkel of handzeis bij kleine stukken en een motorzeis bij grote stukken. Wat ook kan is halve stroken per keer maaien, zo overbelast je de grasmachine niet.

Maai op de hoogste stand
Langer gras is beter bestand tegen droogte, dus maai op de hoogste stand. Kort gras werkt mosvorming in de hand.

Maai in verschillende hoogten
Bij verschillende hoogten kan je gazon beter tegen droogte. Maar je creëert ook verschillende leefomgevingen waar telkens weer andere planten en dieren baat bij hebben.

Maai enkel het nodige
Plaatsen waar je wilt lopen of zitten in het gras kun je korter maaien, de rest laat je lang staan. Maai bijvoorbeeld paadjes en cirkels voor je tuinmeubelen en de buitenrand van je gazon.

Ga creatief maaien
Maai niet alles recht en strak, maar ga creatief te werk. Maai in cirkels, vierkanten, bogen en andere patronen.

Laat het gras 2 dagen liggen
Door het gras na het maaien te laten liggen, kan het drogen en wordt het gemakkelijker bijeen te harken.

Ga voor een bloemenweide
Heb je een stuk in je gazon waar je weinig komt? Maai dit bijvoorbeeld maar twee keer per jaar. Heel wat planten in het gras krijgen hierdoor de kans om te gaan bloeien waardoor je een bloemengrasland of (mini)bloemenweide krijgt.

Biologische bloembollen
Fleur eventueel het gazon op met nog meer bloemen door het aanplanten van voorjaarsbloeiende bloembollen. Bolgewassen als krokussen, narcissen en blauwe druifjes bloeien vroeg in de lente en vormen zo het eerste voedsel voor insecten.

Auteur: Hans Bouwman