,

Zuid-Holland start campagne ‘Help onze wijkbij’

Wereld Bijendag, die elk jaar op 20 mei wordt gevierd, is dit jaar voor provincie Zuid-Holland het startsein voor de campagne “Help onze wijkbij”. De opzet van de campagne is om bewustwording over het belang van wilde bijen en het Zuid-Hollands bijenlandschap te vergroten bij de inwoners van de provincie.

‘Een ambitie van de provincie is om in 2030 van heel Zuid-Holland een aaneengesloten bijenlandschap te maken’, zegt gedeputeerde Berend Potjer die in zijn portefeuille onder meer natuur heeft. De provincie heeft nu het voortouw genomen voor een campagne om wilde bijen een handje te helpen. De opzet is om met “Help onze wijkbij” inwoners actief te betrekken bij het in stand houden van de bijensoorten. Het initiatief komt voort uit een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, Groene Cirkels, EIS Kenniscentrum Insecten, IVN en Stichting Steenbreek.

Er is bewust gekozen voor wilde bijen, omdat het daar relatief slechter mee gaat dan met de honingbijen die gehouden worden door imkers. Bij “Help onze wijkbij” krijgt iedere wijk in Zuid-Holland één wilde bijensoort toegewezen uit vijftien wilde bijensoorten die geselecteerd zijn.

Bijenexpert
‘Wij hebben bijenexpert Linde Slikboer van EIS Kenniscentrum Insecten ingeschakeld en samen vijftien bijen geselecteerd die in Zuid-Holland algemeen voorkomen en zich ook thuis in bebouwd gebied voelen’, zegt Anne Kleinjan, beleidsmedewerker biodiversiteit van de provincie Zuid-Holland.

Inwoners worden zeer nadrukkelijk bij de campagne betrokken, zegt Kleinjan. Particulieren, maar ook bedrijven, scholen en verenigingen, worden uitgenodigd hun wijkbij te helpen door de juiste planten te plaatsen en nestgelegenheid te bieden.

Kinderposter
Voor de campagne is een communicatietoolkit gemaakt met onder meer een educatieve poster per bijensoort, zowel voor volwassenen als voor kinderen. De wijkbij is voor de kinderposter omgedoopt tot een stripfiguurachtige natuurheld, vanwege zijn bestuivende krachten. Deze posters zijn samen met IVN ontworpen en komen te hangen in onder meer wijkcentra, scholen, kinderboerderijen, buurthuizen en moestuinverenigingen.

De website www.bijenlandschap.nl is de online plek voor de campagne. Kleinjan: ‘Op de site staat een interactieve kaart waar deelnemers hun postcode kunnen invullen om te zien welke wijkbij zij hebben en wat zij daarvoor kunnen doen. Per wijkbij is er een uitgebreidere informatiepagina met daarop foto’s en informatie over gewenste planten en nestelplekken. Ook zijn er inspiratiefilmpjes om een beter gevoel te krijgen hoe de bij zich in de natuur gedraagt.’

Stichting Steenbreek
Kleinjan: ‘Het is een langlopende campagne die we elk jaar weer onder de aandacht zullen brengen. Ik denk dat de conclusie vooral is dat we de handen ineen moeten slaan, samen met andere partijen die daar ook goed in zijn, zoals het IVN, Stichting Steenbreek en Naturalis. Zo wil Naturalis bijvoorbeeld de campagne verbinden aan de Nationale Bijentelling, gaat IVN over de campagne communiceren naar de scholen en helpt Stichting Steenbreek de campagne onder de aandacht te brengen bij de gemeenten. We kunnen het niet alleen en dat geldt ook voor het aaneengesloten bijenlandschap. We moeten het met z’n allen doen.’

Auteur: Hans Bouwman