13 juni: Kennis- en inspiratiedag Stichting Steenbreek

Op 13 juni vindt in Zwolle bij de provincie Overijssel de inspiratiedag van Stichting Steenbreek plaats. Deze dag is onder andere bedoeld voor de aangesloten gemeenten en partners en heeft als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen rondom het thema ‘Samen voor meer groen in de buurt!’

Provincie Overijssel is de eerste en tot nu toe de enige provincie die is aangesloten bij Stichting Steenbreek. De Steenbreek campagne past volgens de provincie bij het Overijsselse Koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’. Provincie, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hebben daarin hun visie op natuur in Overijssel vastgelegd. Natuur weer dichter bij de mensen brengen en mensen verbinden met natuur en landschap is de kern van het beleid.

Het gaat dan niet alleen om pure natuur, maar ook om een mooie bloeiende berm in de wijk, een natuurspeelplaats of een stukje natuur in de stad. En met meer groen speel je in op de klimaatverandering en dat sluit weer aan bij het Regionaal Adaptatieplan. Steenbreek draagt tot slot ook bij aan de leefbaarheid en sociale kwaliteit van kernen.

AANMELDEN  

Het programma, onder voorbehoud, van de dag ziet er in hoofdlijnen als volgt uit en dit wordt de komende tijd verder ingevuld:

10.00 uur

Inloop + Informatiemarkt

10.30 uur

Welkom door voorzitter Wout Veldstra

10.45 uur

Introductie door Steenbreekambassadeur Margot Ribberink

10.55 uur

Hoe kun je groen behouden en integreren in stedelijke ontwikkeling? Door Carmen Aalbers

11.25 uur

Belang van bodembiodiversiteit in relatie tot klimaatadaptatie. Door Dirk-Siert Schoonman (dagelijks bestuurslid Unie van Waterschappen)

12.00 uur

Excursie (bezoek aan concrete voorbeeldprojecten in omgeving van Provinciehuis)  + Pauze + Informatiemarkt

13.15 uur

Welkomstwoord door de Commissaris van de Koning 

13.30 uur

Provincie Overijssel presenteert haar koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ met daarin aandacht voor:

  • Winnaars groenste straat aan het woord
  • Bekendmaking: Help mijn tuin heeft tegels

14.30 uur

Pauze

14.45 uur

Interview ‘Steenbreekacties’. Wil jij jouw ervaringen delen? Laat dit dan weten aub.

15.55 uur

Afsluiting

16.00 uur

Borrel + Informatiemarkt

17.00 uur

Einde

Praktische informatie
Datum: 13 juni
Locatie: Provinciehuis Overijssel, Zwolle. Adres en route
AANMELDEN
Dagvoorzitter: Joop Spijker van Wageningen Environmental Research
Maximaal aantal deelnemers: 150
Vragen: info@steenbreek.nl