Arnhem, Ede en Lier winnen de prijs voor het meest inspirerende binnenstadsproject

In totaal ontving Platform Binnenstadsmanagement 19 verschillende inzendingen voor de verkiezing Meest Inspirerende Binnenstadsproject. De jury heeft de binnenstadsprojecten van Arnhem, Ede en Lier verkozen tot de winnaars in de thema’s ‘Eigen & Uniek’, ‘Duurzaam & Digitaal’ en ‘Activiteit & Gebouw’. Tijdens de Dag voor de Binnenstad 2024 ontvingen de steden de prijzen. Monique van der Plas, bestuurslid van Stichting Steenbreek zat namens Steenbreek in de jury van deze verkiezing.

Om de ruim 800 ondernemers uit de binnenstad van Arnhem te betrekken bij de ontwikkeling van de binnenstad van ‘place to buy’ naar ‘place to be’ heeft Platform Binnenstad Arnhem (PBA) haar werkwijze omgegooid. Dit is gedaan door de binnenstad te verdelen in 10 kwartieren en in ieder kwartier een kwartiermaker aan te stellen. Een vrijwillige lokale ondernemer, die zich inzet om krachten te bundelen en een actieplan per kwartier op te stellen. De jury prijst het aanpassingsvermogen van PBA om hun werkwijze aan te passen en meer ruimte te creëren voor initiatieven vanuit de binnenstad. En met succes. De huidige werkwijze heeft tot meer energie en betrokkenheid geleid. Dit is volgens de jury een belangrijke stap om te werken naar een toekomstbestendige binnenstad.

Ede werkt samen aan een toekomstbestendige groene binnenstad
Sinds 2018 werkt Ede gestaag aan het vergroenen en verduurzamen van de gehele binnenstad, mede om de identiteit van Ede Centrum te versterken. Zo heeft Ede eerst het centrale Marktplein vergroend. Op basis hiervan is een beeldkwaliteitsplan uitgewerkt voor het gehele centrum van Ede, waarvan inmiddels verschillende projecten zijn gerealiseerd. Het project wordt door de jury met name geroemd door het indrukwekkende draagvlak dat is gerealiseerd onder de verschillende belanghebbenden, waaronder bewoners, ondernemers, scholen en zelfs de NS. Daarnaast onderscheidt de aanpak van de vergroening in Ede zich door zijn duurzame en toekomstbestendige aanpak. Met een meerjarenperspectief en een focus op langdurige resultaten, zoals het aanplanten van bomen met behulp van innovatieve boombunkers en het afkoppelen van waterafvoer, toont het project een visie die gericht is op de lange termijn en het borgen van de kwaliteit. Het project in de binnenstad van Ede is dan ook een inspirerend voorbeeld voor andere steden die streven naar een groenere en meer leefbare binnenstad.

Lier kiest voor haar DNA en het ondernemerschap
In Lier wordt de voormalige ‘Normaalschool’ herontwikkeld en herbestemd naar een gemengd programma met ruimte voor wonen, commerciële ruimten en een incubatorprogramma. Het doel van het incubatorprogramma is het faciliteren van bottom-up initiatieven van lokale startups en scale-ups door hen een werkplek ter beschikking te stellen én onderdeel te maken van een lerend netwerk. Met het project investeert de stad in het ondernemerschap van de toekomst. De jury waardeert het lef en de daadkracht van Lier enorm. Als stad op 15 minuten reisafstand met de trein vanaf Antwerpen, heeft Lier geen gemakkelijke uitgangspositie. SOLAG, het autonoom ontwikkelbedrijf van de gemeente, heeft hierbij de nek uitgestoken en de investeringen gedaan die niet door de private partijen zijn opgepakt. Door de investeringen op deze plek in de binnenstad van Lier zet de stad in op het versterken van de verbindingen tussen het kernwinkelgebied en de omliggende gebieden en krijgt de historische bebouwing weer een nieuwe betekenis in de binnenstad.

Inspiratie geef je door
De prijs voor het Meest Inspirerende Binnenstadsproject wordt ieder jaar uitgereikt aan toonaangevende en inspirerende projecten uit binnensteden in Nederland en Vlaanderen. Het doel van deze verkiezing is het inspireren en het leren van elkaar. Alle ingediende projecten worden toegevoegd aan de voorbeeldenbank van Platform Binnenstadsmanagement zodat iedere binnenstadsprofessional daar voordeel van heeft.