Belgische organisaties komen in actie voor biodiversiteit

Met de krachtige slogan ‘Red de biodiversiteit, samen en nu!’ lanceren 39 Belgische organisaties een grote communicatiecampagne voor de biodiversiteit. Samen vormen ze de beweging #SamenVoorBiodiversiteit.

Universiteiten en onderzoekers, internationale ngo’s, milieuverenigingen, dierentuinen, natuurparken, musea en botanische tuinen, gemeenten en lokale actoren, Waalse, Brusselse, Vlaamse en federale overheden, … allemaal delen ze dezelfde overtuiging. Het is hoog tijd voor de biodiversiteit.

Waarom deze beweging?
In de afgelopen veertig jaar gingen de populaties wilde dieren met 60% achteruit. De oorzaken? Vernietiging van hun habitats, verstedelijking, overexploitatie van hulpbronnen, industriële veeteelt en overconsumptie. En dit proces blijft versnellen. Als we niets veranderen, zal in 2050 slechts 10% van de natuur aan menselijke activiteit zijn ontsnapt. En dat is veel te klein om dieren, planten en hun leefomgeving te beschermen.

Volgens de de betrokken organisaties brengt het vernietigen van de biodiversiteit ons leven als mens zelfs in gevaar. Daar is de huidige crisis helaas een heel concreet voorbeeld van. Biodiversiteit kan dus een oplossing zijn, niet alleen om de klimaatverandering aan te pakken maar ook om onze gezondheid te verbeteren. Denk maar aan bossen en oceanen: zij nemen grote hoeveelheden CO2 op. En laten we ook alle geneesmiddelen die nog in de natuur moeten worden ontdekt, niet vergeten.

De beweging #SamenVoorBiodiversiteit wil een antwoord bieden aan de dringende nood aan aandacht voor onze biodiversiteit. Door actie te ondernemen, kunnen we volgens de initiatiefnemers onze gewoonten veranderen en duurzame productie- en consumptiepatronen stimuleren. Om de trend te kunnen keren, moeten we volgens hen aan de slag gaan, samen en nu. De beweging wil dan ook concrete verandering teweegbrengen en een vaste waarde worden om beslissingen te kunnen beïnvloeden. De volgende conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties in 2021 in China zal beslissend zijn. Verschillende leden van de beweging zullen namelijk het Belgische standpunt tijdens deze “COP Biodiversiteit” coördineren en verdedigen.

Red de biodiversiteit, samen en nu!
De beweging verzamelt op www.samenvoorbiodiversiteit.be eenvoudige, individuele of gezamenlijke acties en tips.  De campagne is tijdens de Internationale Dag van de Biodiversiteit op 22 mei van start gegaan. Vanaf dat moment zijn er overal in België acties gestart.

 

Terug naar nieuwsoverzicht