Bijvriendelijke beplanting langs A6 bij Lelystad

Rijkswaterstaat plant 14.500 nieuwe inheemse struiken en bomen langs de westzijde van de A6 bij Lelystad. In samenwerking met de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) en Staatsbosbeheer is gekozen voor soorten die de leefbaarheid voor bijen en andere insecten verbeteren.

De afgelopen periode heeft Rijkswaterstaat langs de A6 nieuwe populieren geplant op de plaats van de bomen die afgelopen najaar (2018) weggehaald zijn, omdat ze aan het eind van hun levensduur waren. Aan de westzijde komen ongeveer 1.000 populieren meer terug dan er oorspronkelijk stonden. Daarnaast blijft er nog ruimte over voor een brede strook bijvriendelijk bosstruweel: inheemse struiken en bomen, zoals kornoelje, egelantier, linde en zomereik. Het aanleggen van deze strook is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de afdeling Oostelijk Flevoland van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV), in samenspraak met de gemeente Lelystad. Om deze samenwerking te benadrukken planten zij op 10 april 2019 samen symbolisch een struik en een boom.

Voedsel voor bijen
In samenwerking met de NBV kiest Rijkswaterstaat speciaal voor een combinatie van struiken en bomen die het hele seizoen voedsel biedt voor wilde bijen, honingbijen en andere insecten. Dit sluit aan bij de nationaal ontwikkelde bijenstrategie om de afname van het aantal bijen tegen te gaan. Dit is belangrijk, omdat voedselgewassen en veel vogels en zoogdieren afhankelijk zijn van de bestuiving door deze insecten. Ook de provincie Flevoland heeft de bijenstrategie onlangs ondertekend. Daarnaast ondersteunen de gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer deze aanpak.

Verbeterde leefomgeving
De extra 14.500 nieuwe bomen en struiken vormen een grote groenstrook langs de westzijde van de snelweg A6: 15 m breed en 6 km lang. Dit is niet alleen goed voor bijen en andere insecten, maar ook bijvoorbeeld voor vogels. De biodiversiteit neemt dus toe. Daarnaast levert de extra beplanting een bijdrage aan het vasthouden van water en het opslaan van CO2. Bovendien hebben omwonenden er voordeel van: de beplanting onttrekt de snelweg aan het zicht.

Lokale samenwerking
De partijen zijn enthousiast over de samenwerking. Willem Boers, ambassadeur biodiversiteit bij NBV Oostelijk Flevoland: ‘Het is een prachtig initiatief om de bermbeplanting langs de snelweg A6 af te stemmen op de behoefte van bijen. Dit draagt bij aan de biodiversiteit en zorgt voor verbinding naar andere delen in de polder. Ik hoop dat deze aanpak elders in het land navolging krijgt.’Ronald van Heerde, adviseur natuur en landschap bij Rijkswaterstaat: ‘Met de bijvriendelijke beplanting geven we een flinke impuls aan de natuur. We zijn hier praktisch buren van de NBV. Dat maakt dit een ideale locatie voor deze mooie samenwerking.’Herman Uit de Bosch, beheerder bij Staatsbosbeheer: ‘We passen een mooie combinatie van veel verschillende soorten struiken en bomen toe in dit gebied. Fijn dat we het zo aantrekkelijk kunnen maken voor bijen en vlinders.’

Bron:
Rijkswaterstaat