Bronnenlijst bij artikel ‘Beheer van eikenprocessierups: keuzes op basis van kennis
Vakblad Groen nummer 7/8 pagina 26

 1. Range-Expansion in Processionary Moths and Biological Control (2020), J.G. de Boer en J.A. Harvey.
 2. Weather-dependent fluctuations in the abundance of the oak processionary moth, Thaumetopoea processionea(Lepidoptera: Notodontidae) (2018), Csóka, Hirka, L. Szőcs, N. Móricz, E. Rasztovits, Z. Pödör
 3. Leidraad Beheersing Eikenprocessierups – Update 2019 (2019), J.H. Spijker, S. Hellingman, G. Hellingman, H. Hofhuis, H. Jans, H. Kuppen, A.J.H. van Vliet
 4. Five years of continuous Thaumetopoea processionea monitoring: tracing population dynamics in an arable landscape of south-western Germany (2011), E. Wagenhoff, H. Veit
 5. Complex responses of global insect pests to climate warming (2020), P. Lehmann, T. Ammunét, M. Barton, A. Battisti, S. D. Eigenbrode, J. Uhd Jepsen, G. Kalinkat, S. Neuvonen, P. Niemelä, J. S. Terblanche, B. Økland, C. Björkman
 6. Pesticide use and pesticide policy in the Netherlands (1992), J. Oskam, H. van Zeijts, G.J. Thijssen, G.A.A. Wossink, R. Vijftigschild
 7. Macro-Invertebrate Decline in Surface Water Polluted with Imidacloprid (2013), T. C. Van Dijk, M. A. Van Staalduinen, J. P. Van der Sluijs
 8. Natuur als bondgenoot, Biologische bestrijding van ziekten en plagen (2008), J.W.M. Osse, L. Schoonhoven, M. Dicke, R. Buiter
 9. Potential for Entomopathogenic Nematodes in Biological Control: A Meta-Analytical Synthesis and Insights from Trophic Cascade Theory (2008), R. F. Denno, D. S. Gruner, I. Kaplan
 10. Bacillus thuringiensis and Its Pesticidal Crystal Proteins (1998), Schnepf CrickmoreJ. Van RieD. LereclusJ. BaumJ. FeitelsonD. R. ZeiglerD. H. Dean
 11. More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected area (2017), C. A. Hallmann, M. Sorg, E. Jongejans, H. Siepel, N. Hofland, H. Schwan, W. Stenmans, A. Muller, H. Sumser, T. Horren, D. Goulson, H. de Kroon
 12. An Overview of Mechanisms of Cry Toxin Resistance inLepidopteran Insects (2017), B. Peterson, C. Bezuidenhout, J. Van den Berg
 13. Parallel Declines in Pollinators andInsect-Pollinated Plants inBritain and the Netherlands (2006), C. Biesmeijer, S. P. M. Roberts, M. Reemer, R. Ohlemu ̈ller, M. Edwards, T. Peeters, A. P. Schaffers, S. G. Potts, R. Kleukers, C. D. Thomas, J. Settele, W. E. Kunin
 14. Effects of agricultural intensification on ability of natural enemies to control aphids (2015), Z. Zhao, C. Hui, D. He, B. Li
 15. Samen werken aan Biodiversiteit (2017), M. Koedoot, J. Schaminée, M. Wassen
 16. Ecologisch beheer van de publieke ruimte: mogelijkheden voor dijk-, slootkant- en wegbermbeheer, toegespitst op de Hoeksche Waard (2009), B.G. Meerburg en H. Korevaar
 17. De invloed van natuurgebieden op zweefvliegen en bijen in agrarische gebieden (Diptera: Syrphidae; Hymenoptera: Apidae) (F. Kohler, R. van Klink, J. Noordijk, D. Kleijn,
 18. Insect pheromones: an overview (2010), K. R. Sharma en R.R. Martin
 19. Pheromone history and applications (2003) M. Patlak, T. Baker, M. Berenbaum, R. Cardé, T. Eisner, J. Meinwald, W. Roelofs, D. Wood
 20. Pheromone mating disruption offers selective management options for key pests (2005), S. C. Welter, C. Pickel, J. Millar, F. Cave, R. A. Van Steenwyk, J. Dunley

 

Met de krachtige slogan ‘Red de biodiversiteit, samen en nu!’ lanceren 39 Belgische organisaties een grote communicatiecampagne voor de biodiversiteit. Samen vormen ze de beweging #SamenVoorBiodiversiteit.

Universiteiten en onderzoekers, internationale ngo’s, milieuverenigingen, dierentuinen, natuurparken, musea en botanische tuinen, gemeenten en lokale actoren, Waalse, Brusselse, Vlaamse en federale overheden, … allemaal delen ze dezelfde overtuiging. Het is hoog tijd voor de biodiversiteit.

Waarom deze beweging?
In de afgelopen veertig jaar gingen de populaties wilde dieren met 60% achteruit. De oorzaken? Vernietiging van hun habitats, verstedelijking, overexploitatie van hulpbronnen, industriële veeteelt en overconsumptie. En dit proces blijft versnellen. Als we niets veranderen, zal in 2050 slechts 10% van de natuur aan menselijke activiteit zijn ontsnapt. En dat is veel te klein om dieren, planten en hun leefomgeving te beschermen.

Volgens de de betrokken organisaties brengt het vernietigen van de biodiversiteit ons leven als mens zelfs in gevaar. Daar is de huidige crisis helaas een heel concreet voorbeeld van. Biodiversiteit kan dus een oplossing zijn, niet alleen om de klimaatverandering aan te pakken maar ook om onze gezondheid te verbeteren. Denk maar aan bossen en oceanen: zij nemen grote hoeveelheden CO2 op. En laten we ook alle geneesmiddelen die nog in de natuur moeten worden ontdekt, niet vergeten.

De beweging #SamenVoorBiodiversiteit wil een antwoord bieden aan de dringende nood aan aandacht voor onze biodiversiteit. Door actie te ondernemen, kunnen we volgens de initiatiefnemers onze gewoonten veranderen en duurzame productie- en consumptiepatronen stimuleren. Om de trend te kunnen keren, moeten we volgens hen aan de slag gaan, samen en nu. De beweging wil dan ook concrete verandering teweegbrengen en een vaste waarde worden om beslissingen te kunnen beïnvloeden. De volgende conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties in 2021 in China zal beslissend zijn. Verschillende leden van de beweging zullen namelijk het Belgische standpunt tijdens deze “COP Biodiversiteit” coördineren en verdedigen.

Red de biodiversiteit, samen en nu!
De beweging verzamelt op www.samenvoorbiodiversiteit.be eenvoudige, individuele of gezamenlijke acties en tips.  De campagne is tijdens de Internationale Dag van de Biodiversiteit op 22 mei van start gegaan. Vanaf dat moment zijn er overal in België acties gestart.

 

Tijdens de Week van de Groene Tuin belicht fotograaf Sjon Heijenga van Sjon.nl elke dag een plant die in deze tijd van het jaar opvalt. Vandaag: Photinia x fraseri (Glansmispel).

Glansmispel is een struik die op dit moment opvalt door zijn rode jonge scheuten. In de loop van het seizoen kleuren ze groen. Vanaf mei bloeit hij met uitbundige witte bloemschermen die door bijen bezocht worden. De rode bessen die daarna verschijnen worden door vogels gegeten. ‘s Winters blijft hij groen met zijn grote glanzende bladeren, een mooie schuilplaats voor dieren. Deze Aziaat is makkelijk in onderhoud en laat zich ook goed snoeien. Al met al een ideale struik in de stad, bijvoorbeeld in geveltuintjes …
Foto’s van de Glansmispel 

Het initiatief voor de Steenbreektrofee 2020 dient in hoofdlijnen te voldoen aan:

 • Actieve participatie van de inwoners, dat kan zowel zijn om draagvlak te bereiken als door hen zelf actief een rol te laten spelen in planvorming en/of beheer van het project;
 • De creativiteit van de inwoners in de projecten;
 • Bijdrage aan gezondheid en sociale cohesie (groen als ontmoetingsplek en een omgeving die uitdaagt om te bewegen of te herstellen);
 • Het stimuleren van de biodiversiteit;
 • Het ontstenen van de private en publieke ruimten;
 • Het benutten van groen en water ten behoeve van klimaatadaptatie (wateropvang, droogtebestrijding en hittestress);
 • Het stimuleren van het gebruik van groen in de stedelijke omgeving met als resultaat het versterken van het woon- en werkklimaat, denk hierbij onder andere aan bedrijventerreinen en kantoorgebieden;
 • De mate van integrale benadering, waarin groen en water integraal onderdeel zijn van gemeentelijke ontwikkelingen;
 • De mate waarin de buurt, gemeente en regio verschillende functies en waarden van groen gecombineerd benutten voor ecologie, klimaat, gezondheid, sociale cohesie en omgevingskwaliteit;
 • De mate waarin het project/initiatief bijdraagt aan het verbinden van groen en water en het opbouwen van een groennetwerk op niveau van straat, wijk, dorp en stad (Groene Metropoolgedachte);
 • Het project/initiatief dient een stimulerende werking te hebben op de gebruiker van de desbetreffende ruimten;
 • De trofee wordt toegekend aan innovatieve gerealiseerde projecten die tot concrete vergroening hebben geleid. Dit kan zijn op diverse schaalniveaus (straat, buurt, wijk, dorp, stad);
 • Tot slot: de samenwerking bij de uitvoering tussen de betrokken partijen (denk aan inwoners, ondernemers, overheid, gebiedsontwikkelaar, corporatie en dergelijke) moet centraal staan.

Het bestuur van Stichting Steenbreek heeft zojuist in samenspraak met de provincie Noord-Brabant besloten de inspiratiebijeenkomst van donderdag 26 maart te verschuiven naar een ander moment. We hebben momenteel nog geen alternatieve datum. We wachten de ontwikkelingen rondom het coronavirus af.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en informeren u te zijner tijd over de nieuwe datum.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Stichting Steenbreek

——————————————————————————————————-

Op 26 maart organiseren Stichting Steenbreek en provincie Noord-Brabant de Steenbreek inspiratiedag. Deze dag is onder andere bedoeld voor aangesloten gemeenten en partners en heeft als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen rondom het thema ‘Samen voor meer groen in de buurt!’.

De positieve impact op de onderlinge contacten die Steenbreekacties hebben in straat en wijk staat centraal. De uitgangspunten van de Omgevingswet komen ook aan bod. Deze dag is niet alleen bedoeld voor mensen die met groen en klimaatadaptatie bezig zijn, maar juist ook voor degenen die zich bezighouden met het sociale domein en gezondheid. Neem dan ook je collega van een beleidsveld mee naar deze dag.

Er zijn in totaal 125 plaatsen. Meld je op tijd aan.
Download de uitnodiging

PROGRAMMA:

 • 10.00 uur    Inloop met informatiemarkt
 • 10.30 uur    Welkom door dagvoorzitter Joop Spijker
 • 10.35 uur    Vraaggesprek met voorzitter Stichting Steenbreek Wout Veldstra
 • 10.45 uur    Inleiding door juryvoorzitter Steenbreektrofee en ambassadeur van Steenbreek Margot Ribberink
 • 11.00 uur    Steenbreek in de praktijk. De vier Steenbreekinitiatieven: Apeldoorn, Den Helder, Nijmegen en Spijk waren in 2019 genomineerd voor de Steenbreektrofee. Thijs van Mierlo (directeur Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) en Robert Graat (programma Groene Metropool van Staatsbosbeheer) gaan op een inspirerende en interactieve manier en aan de hand van een viertal filmpjes hun expertise op het vlak van participatie en groene netwerken delen.
 • 12.15 uur    Pauze
 • 13.30 uur    Vraaggesprek met gedeputeerde Erik van Merrienboer van provincie Noord-Brabant. Merrienboer, die o.a. de Omgevingswet in zijn portefeuille heeft, maakt de vertaalslag van deze wet naar de Steenbreekacties. De Omgevingswet sluit aan waar Steenbreek al vijf jaar mee bezig is. Namelijk het verbeteren van de woonomgeving door de verschillende domeinen zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en sociaal met elkaar te verbinden.
 • 13.45 uur    Van Hall Larenstein startte drie jaar geleden de opleiding Management van de Leefomgeving. De essentie van deze opleiding is: hoe ontwikkel je nu en in de toekomst duurzame steden op een integrale wijze, waarbij de leefbaarheid het vertrekpunt is? Dit sluit goed aan op de invoering van de Omgevingswet. Coördinator Freddy van Dijken en tweedejaarsstudent Christel Moerkerk lichten hun opleiding toe aan de hand van onder meer een Steenbreekactie in Velp.
 • 14.15 uur    Korte toelichting over de meerwaarde van het intranet. Door Roel van Dijk. En Frank Geenen van gemeente Oss kondigt de Nationale Groendag 2020 aan.
 • 14.30 uur    Afsluiting en netwerkborrel
 • 15.00 uur    Einde

PRAKTISCHE INFORMATIE:

De Groningse stadsdichter Renée Luth heeft recent in de raadsvergadering van Groningen een gedicht voorgedragen over een groener Groningen.

Zaai hier
Tussen de tegels
Een nieuw begin
De geboorte van groen
Dat nog pril als een lente
Uit haar ogen kijkt
Weeg het beton
In nieuwe handen
Zie hoe de jonge bomen nog
Huilen in de wind
Troost ze
Vertel al het grijs hier van lente
Van bloeien
Een placebo tegen cement
Zie hoe de knoppen openbarsten
In vlezige beloftes van groei

Laat wegen breken
Zing wiegenliedjes voor het asfalt
Totdat ze gaan dromen dat ze grasvelden zijn
Plant bloembollen in onze
Grauw geworden gedachten
Onze hoofden broeikassen
Laat alles overwoekeren met goede wil
Om deze kleine werelden terug te geven
Aan dat wat zachtjes zoemt
Smeer de huizen in met honing
Geef de kieren van ons zijn
terug aan mieren
Leg alleen nog snelwegen voor egels
Geef de kikkerkoning een wieg
Draag vruchten voor de vogels
Bouw bomen in plaats van blokkendozen

Laten we de stad weer een beetje met dieren delen
In een achtertuin of park
En laat onze voetstappen
Zaad zijn

Speciaal voor aangesloten gemeenten heeft Stichting Steenbreek via intranet veel relevante kennis en informatie beschikbaar over activiteiten die in Nederland plaatsvinden en waar inspiratie voor acties vandaan kan worden gehaald. Waarom zelf nog acties of middelen bedenken terwijl anderen je al voor zijn geweest? Leer van elkaar en deel inspirerende voorbeelden.

Ons intranet bestaat uit drie onderdelen: kennisbank, beeldbank en catalogus. In de kennisbank hebben wij over verstening, tuinen, klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid, economie en beleid, sociale aspecten en gezondheid veel kennis beschikbaar in de vorm van publicaties zoals artikelen, relevante websites, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken. Kies een categorie of gebruik de zoekfunctie. Deze kennisbank wordt met regelmaat aangevuld en geactualiseerd. Mis je een bepaald onderwerp of wil je graag kennis delen, geef dit dan door aan ons secretariaat.

In de catalogus heb je een overzicht van allerlei voorbeeldbrieven, een overzicht van netwerkpartners met wie je kunt samenwerken, diverse filmpjes, eerder gemaakte huisstijldragers uit het land, compleet uitgewerkte acties, huisstijlmaterialen van Stichting Steenbreek en nog veel meer.

Om toegang te krijgen tot dit besloten gedeelte van www.steenbreek.nl, dien je als gemeente aangesloten te zijn bij Steenbreek. Inloggen kan door rechtsboven in beeld op ‘intranet voor partners’ te klikken.

Versteningskaart
Sinds kort staat er op het intranet ook de interactieve versteningskaart van Nederland op. Hiermee kunt u zien hoe het gesteld is met de verstening van de tuinen in uw gemeente.

Wachtwoord vergeten?
Als je je wachtwoord vergeten bent, kun je klikken op de link ‘wachtwoord vergeten’. Na het invullen van je e-mailadres krijg je per e-mail een nieuw wachtwoord opgestuurd. Let op: gebruik hiervoor het e-mailadres dat bij ons bekend is. Lukt dit niet, neem dan contact met het secretariaat op

PROGRAMMA VOLGT. VOOR INFORMATIE NEEM ALVAST CONTACT OP MET HET SECRETARIAAT VIA INFO@STEENBREEK.NL