In samenwerking met een groot aantal maatschappelijke partners helpt Steenbreek om jaarrond aan te haken bij diverse campagnes. Blijf hier op de hoogte van o.a. de Week van de Groene Tuin, MaaiMeiNiet, het NK Tegelwippen en het Vergeten Plantseizoen.

‘Plant je mee’ in het najaar, het ideale plantseizoen

Het najaar is en blijft het meest ideale moment om te planten. De planten gaan in rust en de bodem is nog relatief warm, wat de ontwikkeling van de wortels bevordert. Wanneer het voorjaar aanbreekt kan de groei direct beginnen. Daarnaast kent…
,

In oktober eerste Nationale Bloembollenweekend

In het eerste weekend van oktober wordt voor het eerst het Nationale Bloembollenweekend gehouden. De campagne, die is opgezet in samenwerking met Stichting Steenbreek en Stichting The Pollinators, is bedoeld om het planten van biologische bloembollen in het najaar te promoten en zo te zorgen dat hommels en bijen in het voorjaar voldoende voedsel hebben.

Najaarscampagne ‘Plant je mee’ (1 okt t/m 30 nov)

De najaarscampagne krijgt ook dit jaar een vervolg, alleen onder een andere naam: ‘Plant je mee’ met als slogan: ‘een bloeiende lente … plant je in de herfst’. De campagne heeft met het ‘Vergeten Plantseizoen’ in de afgelopen drie…
,

Genomineerden Steenbreektrofee 2023 bekend

Maar liefst de helft van de projecten die kans maken op de zevende Steenbreektrofee komen uit het noorden van het land. Stichting Steenbreek is met deze verkiezing weer op zoek naar innovatieve en inspirerende voorbeelden, die laten zien hoe…

Dit was Maai Mei Niet 2023

Maai Mei Niet 2023 heeft enorm veel belangstelling gekregen en het is fantastisch om te zien hoeveel mensen hebben deelgenomen. Door je gazon niet te maaien in de maand mei, hebben we prachtige bloemen kunnen verwelkomen die voedsel bieden aan…

Teloproep Maai Mei Niet tot 8 juni

De maand mei is voorbij en het moment is daar! Tel nu de bloemen in 1m2 van je ongemaaide gazon en geef dit door via het telformulier. Wij berekenen dan de nectarscore van je tuin. Hoe hoger de nectarscore, hoe meer bloemen er bloeien en hoe…

Wat ná mei met je lange gras? #MaaiMeiNiet

In mei doen we een maand lang niets aan ons gazon met de campagne Maai Mei Niet. Heel wat bloemen, bijen, vlinders sieren onze tuinen. Een levendige tuin blijkt dus helemaal niet moeilijk te zijn. Maar hoe moet het nu verder met ons gazon om…
,

Veel interesse bij gemeenten voor campagne Maai Mei Niet

Gemeenten, provincies, waterschappen en groenbeheerders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de openbare ruimte. Denk aan de bermen langs de weg en andere groenstroken. Om ook inwoners te betrekken bij een ander maaibeleid…

Samen vergroenen tijdens de Week van de Groene Tuin

Gisteren startte de vierde editie van de Week van de Groene Tuin. Deze week staat volledig in het teken van het vergroenen en verduurzamen van tuinen, balkons en straten. Elke dag worden er verschillende praktische tips gedeeld en inwoners gaan…

Maai Mei Niet krijgt dit jaar een vervolg

De campagne ‘Maai Mei Niet’ krijgt na het succes in 2022 dit jaar een vervolg. De campagne is in het leven geroepen om tuineigenaren en professionals ertoe te bewegen minder en anders te gaan maaien. Vanaf nu is de website weer in de lucht,…