Corona heeft geen invloed op tuininrichting

De coronacrisis heeft vorig jaar nauwelijks invloed gehad op de inrichting van particuliere tuinen. Dat blijkt uit onderzoek dat zes studenten van Wageningen University & Research in opdracht van Stichting Steenbreek uitvoerden.

In het onderzoek ‘Beweegredenen voor particuliere tuininrichting en de invloed van COVID-19: een explorerend onderzoek’ is het effect van COVID-19 op de inrichting van particuliere tuinen onderzocht. Er is gekeken wat de invloed van corona is geweest op de beweegredenen van bewoners om hun tuin wel of niet te vergroenen dan wel te verstenen.

‘Het onderzoek is in de afgelopen maanden gehouden aan de hand van vragenlijsten en literatuuronderzoek’, zegt projectmanager Lisanne Wisman. ‘We hebben een online vragenlijst verspreid in drie geselecteerde wijken in Wageningen en via sociale media.’ De wijken zijn geselecteerd op basis van de versteningskaart van ingenieursbureau Cobra groeninzicht. Het betrof wijken met een relatief hoge of juist lage mate van verstening. In de wijken zijn flyers verspreid en via sociale media is eveneens gevraagd om vragenlijsten in te vullen. ‘We hebben ook respondenten buiten Wageningen en er blijkt geen verschil in de resultaten.’

Bewustzijn
Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste redenen voor een versteende tuin de praktische functionaliteit, sfeer, de beschikbare ruimte en de onderhoudsvriendelijkheid te zijn. Voor groene tuinen worden vaak genoemd sfeer, biodiversiteit en plezier. Bijna de helft van de respondenten wil zijn tuin in de toekomst aanpassen, vooral voor de sfeer, esthetiek en biodiversiteit. Ondanks dat de literatuur wijst op een trend richting versteende tuinen, blijkt uit dit onderzoek dat het bewustzijn rondom groen aan het toenemen is.

‘Misschien het meest opmerkelijke resultaat is dat de coronacrisis geen directe invloed op de gesuggereerde vergroeningstrend lijkt te spelen’, zegt Wisman. ‘Al met al is er geen verschil in tuininrichting waar te nemen tussen 2019 en 2021 en ook tijdens corona is er gemiddeld niet versteend of vergroend. Er is een kleine groep mensen die meer vrije tijd te besteden heeft en die een deel van deze tijd aan de tuin besteedt. Daarnaast zijn mensen meer tijd gaan besteden aan bestaande hobby’s en is men op zoek naar nieuwe hobby’s of activiteiten. Voor Stichting Steenbreek is dit interessant: hier ligt mogelijk een kans om ook deze mensen te enthousiasmeren voor tuinieren en vergroenen.’

Alternatieven
Om de mensen die een versteende tuin hebben te bereiken, adviseren de onderzoekers om laagdrempelige alternatieven voor tegels aan te bieden waar kinderen mee kunnen spelen en die tegelijkertijd groen zijn.