Nieuwe plannen van Natuur voor Elkaar

Mooie voorbeeldtuinen aanleggen midden in de stad, om zo inwoners van Overijssel te inspireren zelf vaker aan de slag te gaan in de tuin. Het is één van de projecten die Natuur voor Elkaar de komende tijd gaat opzetten. Natuur voor Elkaar is ruim twee jaar actief in de provincie en alle betrokken partners kijken terug op een succesvolle eerste periode. Mede daarom hebben Provinciale Staten opnieuw geld uitgetrokken om nieuwe projecten op te zetten en lopende projecten verder uit te voeren. 

Natuur voor Elkaar heeft hoge ambities. Zo wil Natuur voor Elkaar dat binnen vijf jaar alle Overijsselse schoolpleinen een groene metamorfose hebben gekregen. Groene schoolpleinen hebben allerlei voordelen. Zo draagt het bij aan de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Onderzoek wijst uit dat op een groen schoolplein minder conflicten zijn. Daarnaast wordt er gehecht aan het belang aan een gevarieerde natuur met voldoende soorten planten en dieren. Niet alleen omdat de initiatiefnemers een verantwoordelijkheid voelen om de biodiversiteit op peil te houden, maar ook omdat deze belangrijk is voor onze voedselvoorziening.

150 pleinen
Het uitrollen van het plan om alle schoolpleinen groener te maken gaat niet van de een op de andere dag. Toch schieten het een aardig eind op. In de afgelopen periode hebben al 100 pleinen een groen uiterlijk gekregen. Het komende jaar is de verwachting dat daar nog 150 pleinen bijkomen. Daarvoor is een subsidie van 10.000 euro per school beschikbaar. Speciale aandacht is er in de komende periode voor de schoolpleinen in sociale aandachtswijken.

Bomenplan
Een andere stevige ambitie is het planten van 1,1 miljoen bomen in Overijssel. Voor elke inwoner een boom. Via www.iedereeneenboom.nl is precies te volgen wat de stand van zaken is en nog belangrijker: hoe inwoners zelf een boom kunnen planten om de teller verder te laten oplopen. Ook bij dit project is een belangrijk doel om de biodiversiteit te vergroten. Dat geldt eigenlijk voor alle projecten van Natuur voor Elkaar. Een andere eigenschap is dat Natuur voor Elkaar de Overijsselse natuur dichter bij de inwoners wil brengen en hún initiatieven ondersteunt.

Gezondheid
Nieuw is de ruimere aandacht voor gezondheid. Omdat een groene omgeving een positief effect heeft op de gezondheid van mensen wil Natuur voor Elkbaar bijvoorbeeld zorginstellingen helpen met het groener maken van hun omgeving. Ook wil het initiatief meer jongeren betrekken bij de projecten. Natuur voor Elkaar wil verder nauwer samenwerken met gemeenten. Het liefst heeft straks elke gemeente een eigen ‘Natuur voor Elkaar-plan’. Verder willen ze projectonwikkelaars, architecten en woningcorporaties helpen en inspireren om natuur nadrukkelijker een rol te laten spelen bij hun bouwontwerpen.

15 projecten
Onder de groene paraplu van Natuur voor Elkaar vallen inmiddels zo’n 15 projecten. Kijk op www.natuurvoorelkaar.nl voor een actueel overzicht. Samenwerkende partners zijn: Stichting Steenbreek, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO Noord, Het Oversticht, IVN Overijssel, OPG, VNO-NCW, VHG, Bouwend Nederland, Waterschap Vechtstromen, Vlinderstichting, Soorten NL, VNG Overijssel, Gemeente Zwolle, Collectief midden Overijssel en de provincie Overijssel.