Drie groene organisaties sluiten aan bij Stichting Steenbreek

Recent zijn Velt, Stichting Springzaad en Wilde Weelde aangesloten bij Stichting Steenbreek. Hiermee komt de teller op zo’n 25 kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en verenigingen die participeren in het Steenbreeknetwerk.

Volgens voorzitter Wout Veldstra van Stichting Steenbreek zijn deze organisaties en Steenbreek natuurlijke partners met een vergelijkbare doelstelling. ‘Deze groene partijen motiveren mensen, door een actieve participatie, om een positieve bijdrage te leveren aan de zorg voor de eigen leefomgeving. Dit doen zij alle vanuit een natuurlijke en ecologische aanpak’.

Over de organisaties

  • Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) is de vereniging voor een ieder wie ecologisch aan de slag wil, individueel of met je buurtbewoners, in de tuin, op een openbare plek of in de keuken. www.velt.nu
  • Stichting Springzaad houdt zich bezig met het natuurrijker maken van schooltuinen, speelterreinen en andere plekken waar kinderen kunnen leren en recreëren www.springzaad.nl
  • Wilde Weelde is een vakvereniging van bedrijven (hoveniers, kwekers, ontwerpers, boomverzorgers, adviseurs en leveranciers van verantwoorde tuinmaterialen), verspreid door heel Nederland, die milieubewust werken aan een natuurrijke omgeving, vanuit een ecologische visie. www.wildeweelde.nl

Steenbreekdeelnemers
Naast de bovenstaande organisaties nemen zo’n 120 gemeenten, drie provincies en drie waterschappen deel aan Steenbreek. Veldstra: ‘Samen met al deze partijen en inwoners van de gemeenten werken we aan een klimaatadaptieve omgeving waar het verbeteren van de biodiversiteit altijd centraal in staat.’

Terug naar nieuwsoverzicht