Duurzame Groene Tuin Straatactie in Alphen aan den Rijn

Op 16 mei vond in de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn de aftrap plaats van de Duurzame Tuin Straatactie. Deze actie had tot doel om stenen in voortuinen te vervangen door groen en komt voort uit Operatie Steenbreek.

Het percentage aan verharding in tuinen is gedurende de laatste jaren drastisch gestegen. Deze trend heeft nadelige gevolgen voor de waterhuishouding, regenwater wordt steeds minder opgenomen door de bodem en daardoor ontstaat er wateroverlast. Ook worden tuinen minder aantrekkelijk voor insecten, vogels en kleine zoogdieren en worden zogenaamde bloeiende linten onderbroken. Stenen tuinen zorgen ook voor meer hitteontwikkeling en groen is van toegevoegde waarde voor de uitstraling van de wijk en de woning. Kortom, redenen te over om tuinen te vergroenen.

Trendbreuk
Gelukkig ontstaat er een trendbreuk en zijn steeds meer mensen bewust van de voordelen van een groene(-re) tuin.

Twee buren
Bewoners uit Alphen aan den Rijn konden een aanvraag doen, samen met minimaal twee buren, om deel te nemen aan de Duurzame Groene Tuinen Straatactie.
De gemeente ondersteunde de initiatieven met het beschikbaar stellen van tuinplanten, gratis tuinadvies en bij het afvoeren van tegels en klinkers.

Inmiddels worden er ook voorbereidingen getroffen om in de nabij gelegen Schildersbuurt-West een steenbreekactie op te zetten. Deze actie valt samen met de reconstructie van deze buurt. Wijkreconstructies worden vaak als een goede aanleiding gezien voor bewoners om hun tuinen eens opnieuw aan te pakken. Hopelijk dat er ook hier veel bewoners gebruik maken van de voordelen die de gemeente kan bieden om tuinen te vergroenen.